Archive

Monday, May 24, 2010

ازادی به‌ زبان خمینی

پس از بیست و دوم خرداد ۱۳۸۸، بعضی از چهره‌های نظام و رهبران جنبش سبز، خوستار بازگشت کشور به دوران آیت الله خمینی شدند. با دور شدن از زمان حکومت آیت‌الله خمینی، نسل جوان سوال‌های زیادی در باره نگاه رهبر انقلاب اسلامی دارد. اشاره مهدی کروبی به وجه رحمانی «امام» این سوال را ایجاد می‌کند که چرا بسیاری، این وجه را زیر سوال می‌برند.
لینک سخنان آیت‌الله خمینی در ۲۶ مرداد ماه سال ۱۳۵۸
. بازخوانی این سخنان و گذری بر ادبیات ایشان و بررسی وقایع بعد از آن می‌تواند پاسخی به بسیاری از سوال‌های نسل جوانی باشد که رهبر «امام» را درک نکرده‌اند.
البته شاید طرفداران ولایت فقیه در جنبش سبز، توضیحات کامل‌کننده‌ای برای درک بهتر جایگاه «رحمانی» آیت‌الله خمینی داشته باشند:
«اگر ما از اول كه رژيم فاسد را شكستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب كرديم، به طور انقلابي عمل كرده بوديم، قلم تمام مطبوعات را شكسته بوديم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل كرده بوديم و روساي آنها را به محاكمه كشيده بوديم و حزب هاي فاسد را ممنوع اعلام كرده بوديم و روساي آنها را به سزاي خودشان رسانده بوديم و چوبه‌هاي دار را در ميدان‌هاي بزرگ برپا كرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو كرده بوديم، اين زحمت‌ها پيش نمي‌آمد.»
«من از پيشگاه خداي متعال و از پيشگاه ملت عزيز عذر مي خواهم، خطاي خودمان را عذر مي خواهم. خطای خودمان را عذر میخواهم. ما مردم انقلابي نبوديم [این قسمت از فیلم حذف شده: دولت ما انقلابي نيست، ارتش ما انقلابي نيست، ژاندارمري ما انقلابي نيست، شهرباني ما انقلابي نيست، پاسداران ما هم انقلابي نيستند، من هم انقلابي نيستم.] اگر ما انقلابي بوديم، اجازه نمي داديم اينها اظهار وجود كنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام مي كرديم ، تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام مي‌كرديم، يك حزب! و آن "حزب الله"، حزب مستضعفين! و من توبه مي‌كنم از اين اشتباهي كه كردم. و من اعلام مي‌كنم به اين قشرهاي فاسد در سرتاسر ايران كه اگر سر جاي خودشان ننشينند ما به طور انقلابي با آنها عمل مي كنيم.»
«مولای ما، امیرالمومنین سلام الله علیه، آن مرد نمونه عالم، آن انسان به تمام معنا انسان، آنكه در عبادت آنطور بود و در زهد و تقوا آنطور، و در رحم و مروت آنطور، و بامستضعفین آنطور بود، با مستكبرین و با كسانی كه توطئه می كنند شمشیر را میکشت [می كشید] و هفتصد نفر را در یك روز، چنانچه نقل می‌كنند، از یهود بنی قریضه كه نظیراسرائیل بود و اینها از نسل آنها شاید باشند، از دم شمشیر گذراند! خدای تبارك و تعالی در موضع عفو و رحمت رحیم است. و در موضع انتقام، انتقامجو. امام مسلمین هم اینطور بود، در موقع رحمت ، رحمت ؛ و در موقع انتقام، انتقام. ما نمی‌ترسیم از اینكه درروزنامه های سابق، در روزنامه های خارج از ایران، برای [در مورد] ما چیزی بنویسند. ما نمی‌خواهیم وجاهت در ایران، در خارج كشور پیدا بكنیم! ما می خواهیم به امر خدا عمل كنیم! و خواهیم كرد!»

No comments: