Archive

Monday, May 25, 2009

تیشک تی وی، پرتوی در تضاد با تاریکی!

رحیم رشیدی
در چنین روزی در تاریخ بیست و چهارم ماه می دوهزارو شش میلادی برابر با سوم خردادماه هزارو سیصدو هشتادوپنج خورشیدی تیشک تی وی پخش برنامه های خود را آغاز کرد. توده های حق طلب کردستان و به ویژه مبارزین راه ازادی و سربلندی کردستان آغازبه کار صدا وسیمای ملی خود را جشن گرفته وآنرا رویدادی مهم و امیدبخش دانستند. تیشک تی وی از پنجره عشق و صداقت پا به میدان نهاد و ابرهای تیروتار گسترده بر آسمان اطلاع رسانی کردستان و ایران را کنار زد، با اینکه فاصله ها زیاد بود دلها را به هم پیوند داد و غرق در شادی و شعف کرد. اشک شوق درچشمان دوستداران رهایی کردستان حلقه زد و شیفتگان راه ازادی همدیگر را در اغوش کشیدند. عده ای جام های شادی را به هم زدند و شماری دستها سپاسگزاری را به سوی یزدان پاک بالا بردند، کسانی نیر خاطره روزهای سخت دفاع از کردستان را در ذهن خود مرورکردند. دریغا دراین میان نیز عده ای زانو غم بغل گرفتند و این پیروزی را خطری برای منافع خود قلمداد کردند و بدون هیچگون بررسی و کنکاشی ,کورکورانه علم مخالفت با آنرا را بلند کردند، انچه در توان داشتند در جهت ضربه زدن به این پنجره امید به کار بستند.انها نمی دانستند که بخشی ازثمره و نتایج مبارزات طولانی و مستمر ملت کرد و امید و ارزوی هزاران هزار انسان را در ورای تصاویر تیشک تی وی ببینند، چنان می پنداشتند که گستره عمل در تیشک تی وی تنها حول محور اقدامات تعدادی انسان صاحب اراده می چرخد که با وجود ناملایمات و ناهمواریهایی مختلف مبارزه استین همت را دراین راه بالا زده اند و با تکیه بر مردم خود تصمیم به راه اندازی تیشک تی وی نمودند. بی خبر از آن که آرمان و میدان عمل تیشک تی وی بسیار گسترده تر از خواست و منافع گروه و یا جمعی کوچک بوده ، گستره ای که هیچگاه مخالفین توان پا نهادن درچهارچوب ان را نداشتند، تا اینکه در این زمینه جامعه داوری نمود و پاسخی در خور به آنان داد و ان نیز جز به حاشیه راندن و دور نمودن از خود چیز دیگری نبود.
تیشک تی وی هیچگاه کوره را تیروه تار را در پیش نگرفته و جز در مسیر افتخارو سربلندی گام راهی در ننهاد و نمی نهد. با همه این اوصاف تیشک تی وی هیچگاه تندروی را پیشه خود نکرده است و نمی کند و خود را به مبانی و اصول کار میدیای متعهد و پاسخگو می داند، در این راستا همچنان به وظایف عمومی کار اطلاع رسانی پایبند می باشد و به این شیوه پایگاه خود را در میان جامعه هرچه مستحکمتر می کند.
خانواده شهدا ، آنانی که عضو یابخشی از پیکر خود را در طول مبارزات آزادی بخش کردستان فدا نموده اند، ، کسانی که در کوران حوادث ودر روزهای سخت مبارزه سرود ماندگاری را سر میدادندو با مقاومت خود مهر ماندگاری ابدی را براین مرز و بوم و قامت استوار کردستان می زدند، آنهایی که در میان بمب و باروت و آتش و دود به مقابله با فتوای جهاد دیوسیاه جماران پرداختند،پیشمرگه هایی که کوهها و دره های کردستان را مامن و استراحتگاه خود نمودند تا استمرار و ادامه ی مبارزه را ممکن سازند، شادی نمودند و نقل و نبات و شیرینی پخش کردند و شادی و سرور سراپای وجودشان را فرا گرفت.
تمامی این تلاش ها از انجا سرچشمه گرفت که تیشک تی وی با اراده ای قوی دست در گلوگاه سیاهی انداخت . شکی نیست که تیشک تی وی با پشتیبانی و همراهی مردم و دوستان جنبش کردستان دیر یا زود به خاک ذلت نشستن دیو سیاه و ضحاکان ماردوش قرن را همچون خبری شاد به جامعه ای که بیش از این تاب و توان مرگ و نابودی ندارد, تقدیم کند.
تیشک تی وی رسانه ی است که با تلاش و پشتکار چندین ساله و زحمات گسترده فرزندان ملت کرد پا به میدان اطلاع رسانی کردستان نهاد. گرچه دیرتر از انکه انتظار می رفت پا به این عرصه نهاد و مدتی دوستداران خود را چشم به راه گذاشت، اما بدور از هر مبالغه ای تلویزیون تیشک بیشتر و زودتر از انکه انتظار می رفت جای خود را در دل میلیونها انسان تشنه ازادی و عدالت و مدافعین حقوق بشر باز کرد و از یکسو بذر امید و اعتماد به خود را در دل تمامی رهروان راه آزادی افکند و از دیگرسوآرامش و خواب نوشین را از چشمان دشمنان ازادی ربود.
تلویزیون تیشک در همان ابتدای پخش برنامه های خود پرچم مقدس کردستان ، تصاویر رهبران مبارزات جنبش رهایی بخش کردستان و قامت استوار مدافعان ماندگاری ملت کرد را پخش نمودو بدون حاشیه و گوشه و کنایه و با صراحت و روشنی تمام در همان ثانیه های اغازین پخش برنامه های خود، پیام جمهوری کردستان و پیشوای ملت کرد را به گوش همه دوستان و در همان حال تمامی دشمنان ملت کرد رساند.
تیشک تی وی از این جایگا و در کنار آرامگاه رهبران در غربت خفته کردستان روشنگری وافشای جنایات دشمنان کردستان و کرد را آغاز نمود و با این کار خود وظیفه ای سنگین و دشورا را پذیرفت. در آغاز تصمیم گرفت بدون هرگونه تردیدی علیه تروریسم عمل کند و ناگفته ها را دراین زمینه افشا نموده و به آگاهی عموم برساند، در این زمینه نیز همانند همیشه اتکای اصلی حرکتش، اراده و نیروی هم میهنان آزادیخواه و فعالین آشکار و پنهان کردستان بوده است.
تلویزیون تیشک برای گسترش و اشاعه فرهنگ دیالوگ و گفتمان سازنده تلاش می کند و در راستای اتحاد و همسویی آزادیخواهان کشور به طور عموم و فرزندان ملت کرد به ویژه تلاشی پیگر را آغاز نموده است و در این راه سعی دارد که روشن و بی پرده و در عین حال بدون اینکه سطح آگاهی مردم را کم بینگارد تلاش نماید.
تلویزیون تیشک در اوضاع و احوالی اغاز به کار نمود که جغد شوم حاکمیت بانگ نابودی و ویرانی را سرمیداد. در چنین اوضاعی تیشک تی وی با اتکا به مردم تمامی سدها و موانع را شکست و مرحله ی تازه از مبارزات حق طلبانه مردم کردستان را در راه رسیدن به آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر اغاز کرد.
بینندگان دراولین پیامهای خود از تیشک تی وی خواستند که از بزرگنمایی رویدادها و تحریف وقایع دوری نماید و در این راستا ادامه دهنده فرهنگ رسانه یی رادیو صدای کردستان باشد به این ترتیب این افکار عمومی جامعه بود که قوانین و متد کار و فعالیت تلویزیون تیشک را پی ریزی نمود و این رسانه را همچون تریبون مورد اعتماد آزدایخواهان کشور معرفی نمود و در این خصوص ما را متعهد به حفاظت و ادامه این متد مدرن و امروزین رسانه ای کرد.
اگرچه تیشک تی وی در طول فعالیت خود به اندازه نیاز وسایل و امکانات پخش را در دست نداشته واز اجازه کار و فعالیت اشکار را در کشور و درمیان مردم برخوردار نبوده، با این وجود به تریبونی تبدیل شده است که اعتماد و توجه میلیونها انسان شیفته اخبار و اطلاعات درست را به خود جلب کرده است. این اعتماد از راستگویی و حقیقت گویی این تلویزیون سرچشمه می گیرد. امری که دشمنان کردستان را بسیار عصبانی و خشمگین کرده است.
تیشک تی وی دراین مدت به جایگاهی تبدیل شده است که زنان ستمدیده جامعه از آن به عنوان سنگری در راه مقابله با سنت ها و رسوم کهنه استفاده کنند و در همان حال اعتمادبه نفس بیشتر را در خود برای ادامه مبارزه احیا کنند. تیشک به محفلی تبدیل شده است تا هنرمندان، روشنفکران و دوستداران زبان و ادبیات کردی گرد هم آیند و به‌ تبادل افکار وعقیده‌ مشغول شوند، تیشک مکان جوانان است تا از این طریق تلاشهای خود را برای ساختن دنیایی بهتر پیگیری کنند.
از طریق تلویزیون تیشک کودکان و نوباوه گان ملت کرد به زبان مادری خود با شور و اشتیاق زیاد آشنا می شوند و به فراگیری آن می پردازند. اینجاست که دیگر کودک شش سال کرد مجبور نمی شود در همان اولین روز مدرسه کلمه( دایک) یعنی مادررا از ذهن خود پاک کند و از معادل فارسی آن استفاده کند.
تلویزیون تیشک با وجود اینکه تا به حال با ترفندها و تبلیغات سو و منفی دشمنان روبرو شده اما هیچگاه از دایره منافع کلی مردم دور نشده است و در این راستا نیز همانند موارد دیگر این مردم کردستان بوده اند که تنها تکیه گاه راستین تیشک تی وی بوده اند. شکی در آن نیست که تیشک تی وی صدای مردم و سیمای واقعی کردستان است؛ فریاد آزادیخواهان در بند کشور و تریبون فریادهای دمکراسی خواهی ملت های ایران است.
با اذعان به اینکه تیشک از عیب و نقص بری نیست ، برنامه هایش در حد خواسته های خواستارانش نبوده و سرانجام با اینکه از توانایی مادی کمی بهرمند است، لیکن برکسی پوشیده نیست که تیشک تی وی در طول حیات خود حامل بوسه های کوهستانهای کردستان به اعماق روستاها و شهرهای کردستان بوده است و به همین دلیل است که تا این اندازه محبوب بوده و به پنجره ای برای امیدواری و اتکای آزادیخواهان میهن درچهار گوشه جهان تبدیل شده است.
با وجود اینکه تلویزیون تیشک در طول فعالیت خود به ناحق زخم زبان خورده و اتهامات ناروایی را تحمل کرده است ، لیکن مدام در مقابله بااین ناملایمات همواره با نرمش برخورد کرده و زبان خوش و استدلال منطقی نتیجه و پاسخ همه این ناملایمات بوده است.
تیشک تی وی از اغاز تاسیس تا به امروز با کار و تلاش خستگی ناپذیر جمعی از مردم دلسوز و ازخودگذشته و در چهارچوب مفاهیم و پروژه دمکراسی خواهی و مردم سالاری فعالیت خود را به پیش برده است و در مقابله با روند تغییرات جامعه سعی وتلاشش بر این بوده که از چهارچوب و معیارهای کار رسانه ای امروزین و مدرن خارج نشود. بی شک این تنها مردم هستند که در این زمینه می توانند کار و فعالیت تیشک را محک بزنند و موفقیت آنر همچون مدالی افتخارآمیز به گردن آن بیندازند.
تیشک تی وی به مثابه ثمره ی مبارزه ای طولانی و پیگیر هیچگاه به تریبونی جهت جدل و بحثهای بی پایه و اساس هیچ فرد و گروه خاصی تبدیل نشده است و بر عکس وظیفه داشته و دارد که حافظ رسالتی تاریخی و پاسدار پرستیژ و افتخارات مبارزه ای پیگیر و طولانی باشد، همچنانکه تا به حال این رسالت را به درستی حفظ کرده است.
در سالروز آغاز به پخش برنامه های تلویزیون تیشک به عنوان صداو سیمای ملی کردستان به خرمن افتخارات کار و مبارزه در این مدت می نگریم و همگام ارج می نهیم زحمات تمامی کسانی را که برای ارتقا و پیشبرد کار این رسانه ملی تلاش کرده اند و جدا از خدمت به ملت خود افتخاری را نیز درکارنامه خود به ثبت رسانده اند.
سپاسگزار تمامی کسانی هستیم که در این مدت با انتقادات و پیشنهادهای سازنده ی خود ما را در جهت هرچه بهتر شدن برنامه های تیشک یاری کرده اند.
در سالروز اغاز بکار تلویزیون تیشک یکبار دیگر تعهد خود را به تمامی معیارها و پرنسیب های کار رسانه ای یاداور می شویم و همزمان وفاداری خود را به ادامه کار در جهت حفظ منافع درازمدت ملت کرد تکرار می کنیم واعلام می داریم که در این زمنیه هیچگونه تهدید و ارعابی سد راه ما نخواهد شد چرا که همچون گذشته به بینندگان دلسوز و مردم فداکار خود متکی هستیم.
درود بر تیشک تی وی شمع همیشه فروزان مسیر طوفان.
درود بر تمامی کسانی که در جهت ارتقا و ادامه پخش برنامه های تیشک مار یاری کرده اند و می کنند.
درود بر همه انهایی که هم اکنون با تلاش پیگیر خود تلویزیون تیشک را میهمان دوستداران آن می کنند.
و سرانجام درود و سپاس فراوان نثار توده های ملیونی مردم کردستان که تیشک تی وی از آنان و برای آنان است.
فرخنده و پیروز باد سالروز اغاز به کار تلویزیون تیشک.

تیشک تی‌ڤی، تیشکی دڕده‌ری تاریکی!

له‌ رێکه‌وتی 24ی مانگی مای ساڵی 2006ی زایینی، به‌رانبه‌ر به‌ سێی جۆزه‌ردانی 1385 هه‌تاوی به‌ملاوه‌، کۆمه‌ڵانی مافخوازی خه‌ڵکی کوردستان به‌ گشتیی‌، خه‌باتگێرانی رێگای ئازادی‌و سه‌ربه‌رزی کوردستان به‌ تایبه‌تی، دامه‌زراندنی ده‌نگ‌و ڕه‌نگی نه‌ته‌وه‌یی خۆیان وه‌کوو رووداوێکی هیوابه‌خش چاو لێ ده‌که‌ن، که‌ تیشکی زێڕینی "تیشک"، له‌ ده‌ڵاقه‌ی خۆشه‌ویستی‌و راستییه‌وه‌، بۆ مه‌یدانی ڕاگه‌یاندنی کورد‌ی‌ خوشاوو هه‌رچی هه‌وری مڕۆمۆچی نێوچاوگرژی ڕاستی داپۆش بوو ڕایماڵی‌، له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی مه‌ودواکان دوور بوون، به‌ڵام دڵه‌کانی به‌یه‌کتر شاد کردوه‌و چاوه‌کان فرمێسکی شادیان تێزا، سه‌وداسه‌رانی ئازادی باوه‌شیان به‌یه‌کدی‌دا کرد، هێندێک په‌یکه‌کانی شادیان لێکداو لێوه‌کانیان ته‌ڕ کرد، بڕێک ده‌ستی پاڕانه‌وه‌یان به‌ره‌وو خودا هه‌ڵداشت‌و سوپاسی ئه‌م ده‌سکه‌وته‌یان کرد، کۆمه‌ڵێک هه‌رچی بیره‌وه‌ری ڕۆژانی دژوارو پڕ که‌ندوله‌ندی ڕۆژه‌ سه‌خته‌کانی خه‌باتی سه‌ربه‌رزانه‌ بوو وه‌کوو فیلمێکی ئاڵۆز به‌ ڕهۆڵه‌کانی زه‌ینیان‌دا تێپه‌ڕی.
مخابن، له‌و نێوه‌ش‌دا تاقمێک چۆکی غه‌میان له‌ باوش گرت‌، ئه‌م ده‌سکه‌وته‌یان به‌ مه‌ترسی بۆسه‌ر به‌رژه‌وه‌ندییه‌کانی خۆیان لێکدایه‌وه‌، بێ شه‌ن‌وکه‌و کردنی ئاکامی کاره‌کانیان له‌م به‌ستێنه‌دا، کوێرانه‌ که‌وتنه‌ دژایه‌تی‌و هه‌رچی پێیان کرا بۆ داڕمان‌و بێ کاریگه‌ری کردنی به‌ پانه‌وه‌ کردیان.
ئه‌وان نه‌یانده‌زانی که‌ دیرۆکی خه‌باتێکی دووروو درێژ، کۆشی هیواو ئاواتی په‌نگخواردووی هه‌زاران هه‌زار که‌س له‌ پشت ئه‌م تیشکه‌ ڕاوه‌ستاوه‌، ئه‌وان پێیان وابوو مه‌وداکانی کاری تیشک بریتی ده‌بێ له‌ خولانه‌وه‌ له‌ بازنه‌ی بڕیاره‌کانی پۆلێک مرۆڤی باوه‌ڕ به‌خۆ بوو که‌ سه‌ره‌ڕای هه‌موو ناهه‌موارییه‌کان شانیان دایه‌ ژێر ئه‌م ئه‌رکه‌و بڕیاری ده‌ست به‌کار بوونی تیشکیان‌ به‌ پشت به‌ستن به‌ خه‌ڵکه‌که‌ی خۆیان‌ په‌سه‌ند کرد.
به‌ڵام تیشک‌و په‌یامه‌ مه‌زنه‌که‌ی، زۆر له‌ بازنه‌ی خواست‌و به‌رژه‌وه‌ندی گروپ‌و کۆمه‌ڵێکی بچووک به‌رینتر بوو، بوارێک که‌ نه‌یارانی تیشک هه‌رگیز زه‌فه‌ریان پێ نه‌برد، تاکوو کۆمه‌ڵگا به‌ ڕوونی وڵامی دانه‌وه‌‌، وڵامێک که‌ بێ ئه‌ملاولا کیش‌وماتی ئه‌و که‌سانه‌ی به‌دواوه‌ بو...‌ تیشک بۆیه‌ خۆشه‌ویسته‌، چونکه‌ ڕاسته‌ رێ ده‌ڕوا، هه‌رگیز‌ کوێره‌ رێی هات‌ونه‌هات ناگرێته‌به‌ر.
سه‌ڕه‌ڕای هه‌موو ئه‌مانه‌ش، تیشک له‌م به‌ستێنه‌دا ده‌مارگرژانه‌ نه‌جوڵاوه‌ته‌وه‌و ناجوڵێته‌وه‌، به‌مه‌ش له‌ چوارچێوه‌ی یاساکانی مێدیایه‌کی ده‌روه‌ست‌و به‌رپرسیار که‌ ئه‌رکێکی گشتیی له‌سه‌ر شانه‌، ناچێته‌ده‌روو به‌م کاره‌ی پێگه‌ی خۆی بۆ هه‌میشه‌ له‌ نێو جه‌ماوه‌ردا جێگیر کردوه‌و ده‌کات.‌
ئاخر که‌س‌و کاری شه‌هیده‌کان، ئه‌وانه‌ی به‌شێک یان چه‌ند به‌ش له‌ جه‌سته‌ی پیرۆزی خۆیان له‌ ڕه‌وتی به‌ربه‌ره‌کانێ له‌ ماف‌و ئازادییه‌کانی کورددا له‌ ده‌ست دابو، ئه‌وانه‌ی له‌ نێو قاقڕو تۆفان‌ نه‌هامه‌تی‌‌و باگژو کڕێوه‌دا مانای بوونیان ده‌خولقاند، به‌ خۆڕاگریان مۆری هه‌ر ده‌م‌ مانه‌وه‌ی کوردیان له‌سه‌ر خاکی به‌ توره‌که‌ دابێژکراوی کوردستان نه‌خشاند، ئه‌وانه‌ی له‌ ژێر ڕهێڵه‌ی ئاگرباران‌و له‌ نێو بۆنی بارووت‌و دووکه‌ڵ‌و سووتان‌دا، ڕووبه‌ڕووی فه‌رمانی جیهادی دێوه‌زمه‌که‌ی جه‌ماران بونه‌وه‌و بۆ پاراستنی ره‌مزو ڕازی به‌رده‌وامی خه‌بات‌، کۆشک‌و ته‌لاری حه‌سانه‌وه‌یان دۆڵ‌و ئه‌شکه‌وت، په‌رژین‌و حه‌شارگه‌یان په‌ناو په‌سیوی ئه‌و کوردستانه‌ بوو داری هیوایان چه‌که‌ره‌ی کرده‌وه‌و نه‌قوڵ‌و نه‌باتی خۆشیان به‌خشیه‌وه‌و شادیان له‌ دڵی‌دا گه‌ڕاو موچورکه‌ی خۆشی به‌ سه‌رتایاپان‌دا گوزه‌ری کرد.
ئه‌مانه‌ بۆیه‌ هاتنه‌ رۆژه‌ڤه‌وه‌، له‌به‌ر ئه‌وه‌ی تیشک به‌ ئیراده‌یه‌کی به‌هێز‌ ده‌ستی له‌ بینه‌قاقای شه‌وه‌زنگ گیر کردوو له‌ یه‌که‌م هه‌ڵمه‌ت‌و ته‌کان‌دا تاساندی‌و به‌ پشت به‌ستن به‌ خه‌ڵکی کوردو دۆستانی جوڵانه‌وه‌که‌ی دره‌نگ یان زوو دوور یان نزیک پشت له‌ عه‌رزدانی دێوه‌زمه‌ی زه‌مان‌و زوحاکی سه‌رده‌م ده‌کاته‌ هه‌واڵێکی شادی هێنه‌ر بۆ کۆمه‌ڵگایه‌ک که‌ نابێ چیددی مه‌رگ‌و ڕۆژ ڕه‌شی به‌ باڵایدا هه‌ڵزنێ.
تیشک تی‌ڤی پاش هه‌ولێکی چه‌ند ساڵه‌‌و به‌ دوای زه‌حمه‌ت‌و کوێره‌وه‌ری له‌ ئه‌ژمار نه‌هاتووی ڕۆڵه‌کانی نه‌ته‌وه‌ی کورددا پێی نایه‌ مه‌یدانی خه‌باتی ڕاگه‌یاندنی کوردی‌، ئه‌گه‌رچی دره‌نگ هاته‌ مه‌یدان، له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی که‌ ئه‌ویندارانی خۆی زۆر چاوه‌ڕوان هێشته‌وه‌، به‌ڵام بێ خۆڕانان‌، هه‌ر زوو جێگاو شوێنی خۆی له‌ نێو دڵی به‌ میڵیۆنان مرۆڤی تینووی ئازادی‌و دادپه‌روه‌ری‌و لایه‌نگرانی مافی مرۆڤ‌دا کردوه‌، به‌ چه‌شنێک که‌ وه‌گه‌ڕ که‌وتنی‌ وه‌کوو خرۆشانی ده‌ریا‌و به‌ چه‌شنی شه‌پۆله‌ به‌هێزه‌کانی ئه‌قیانووس ده‌نگی دایه‌وه‌و تۆی هیواو بڕوای بۆ به‌ره‌و پێشچوون له‌ هه‌ناوی هه‌موو تاکێکی نه‌سره‌وتووی رێگای ئازدی‌دا چاند، هاوکات خه‌وی له‌ چاوی نه‌یارانی ئازادی‌ تاراند.
تیشک تیڤی، له‌گه‌ڵ یه‌که‌مین کرانه‌وه‌ی‌دا، شه‌کانه‌وه‌ی ئاڵای کوردستان، قه‌ڵافه‌تی مێرانه‌ی رێبه‌رانی ته‌ڤگه‌ری رزگاریخوازانه‌ی کوردو باڵاو چه‌ک‌وره‌ختی پارێزه‌رانی راسته‌قینه‌ی مانه‌وه‌ی کوردی نیشاندا، بێ پێچ‌و په‌نا، بێ دڵه‌ ڕاوکه‌و ڕاوه‌ستان هه‌ر له‌ یه‌که‌مین ساته‌کانی وه‌شانی خۆی‌دا په‌یامی کۆمارو پێشه‌وای به‌ گوێی دۆست‌و دوژمن‌دا چرپانده‌وه‌.
تیشک له‌م سه‌کۆوه‌، له‌ ته‌نیشت گۆڕی رێبه‌رانی گۆڕ غه‌ریبی کورد چه‌خماخه‌ی ئاشکرا کردنی تاوانی نه‌یارانی کوردوکوردستانی لێداو به‌مه‌ش رێگاێکی ئه‌سته‌م‌و ئه‌رکێکی قورس‌و بارگرانی خسته‌ ئه‌ستۆی خۆی. له‌ ده‌سپێکدا بڕیاریدا که‌ دژی تیرۆریزم‌و توندوتیژی ده‌وه‌ستێته‌وه‌، نه‌وتراوه‌کان ده‌ڵێته‌وه‌و په‌رده‌ له‌سه‌ر هه‌تیوان هه‌ڵده‌داته‌وه‌و بۆ به‌رێوه‌بردنی ئه‌و ئه‌رکه‌ش وه‌کوو هه‌میشه‌ پشت ئه‌ستوور به‌ ئیراده‌و توانا‌و کارو وزه‌ی ئازادیخوازانی وڵات‌و تێکۆشه‌رانی ئاشکراو نهێنی کوردستانه‌‌و بۆ هێنانه‌ ئارای فه‌رهه‌نگی دیالۆگ‌و لێکگه‌یشتن کار ده‌کات‌و له‌ پێناوی یه‌کیه‌تیی‌و یه‌کریزی ئازادیخوازانی وڵات به‌ تێکراو ڕۆڵه‌کانی نه‌ته‌وه‌ی کورد به‌ تایبه‌تی تێده‌کۆشێ‌و له‌م رێگاوه‌ ڕوون‌و ئاشکرا، بێ په‌رده‌و منجه‌منج کردن، بێ ئه‌وه‌ ئاستی ئاگایی‌و هۆشیاری خه‌ڵک به‌که‌م بگرێ تێده‌کۆشێ...
تیشک له‌ بارودۆخێکدا ده‌ستی به‌ وه‌شانی خۆی کرد که‌ کونده‌په‌پوو له‌سه‌ر کلۆره‌داره‌کانی نه‌گبه‌تی‌ بانگی وێرانی‌و ته‌فروتونا کردنی هه‌ڵدابو. به‌ڵام تیشک ڕایگه‌یاند که‌ به‌ پشت به‌ستن به‌ خه‌ڵک هه‌موو له‌مپه‌رو به‌سته‌ڵه‌که‌کان تێکده‌شکێنێ‌و سه‌رده‌مێکی نوێ له‌ خه‌باتی مافخوازانه‌ی کورد له‌ پێناوی ئاشتی، ئازادی، دێموکراسی‌و مافی مرۆڤ‌دا ده‌ست پێ ده‌کات.
تیشک له‌ یه‌که‌مین په‌یامه‌کانی بینه‌رانی‌دا داوای لێکرا، له‌ شت گه‌وره‌ کردنه‌وه‌و ناڕاستی خۆ ببوێرێ‌و له‌م رێڕه‌وه‌دا هه‌ڵگری کولتوری "رادیۆ ده‌نگی کوردستان" بێ. که‌واته جه‌ماوه‌ر بوو که‌ یاساو رێسای‌ تیشکی خۆشه‌ویستی خۆی‌و سه‌نگه‌ری متمانه‌ پێکراوی ئازادیخوازانی وڵاته‌که‌مانی داڕشت‌و ئێمه‌ی بۆ پاراستنی ئه‌رکدار کردو ئه‌م رێگای له‌ پێشمان دانا.
تیشک له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی له‌ ماوه‌ی تێکۆشانی‌دا وه‌کوو پێویست که‌ره‌سته‌و ئیمکاناتی پێویستی له‌ ده‌ستدا نه‌بوه‌، له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی ده‌زگاکه‌ی له‌ نێو خه‌ڵک‌و له‌سه‌ر خاکی نیشتمان نیه‌، به‌ڵام چوونکه‌ بۆته‌ ده‌رووی وتنه‌وه‌ی ڕاستیه‌کان‌و گه‌رووی هه‌ر ده‌م بۆ وتنه‌وه‌ی هاواری‌ حه‌قیقه‌ت ده‌کاته‌وه، بۆته‌ قه‌ڵایه‌کی جێگا بڕوای به‌ میلیۆنان مرۆڤی عه‌وداڵی هه‌واڵ‌و زانیاری ڕاست‌و دوروست، نه‌یارانی کوردستانیشی تاساندوه‌...
تیشک بۆته‌ ده‌ره‌تانێک تاکوو ژنانی ماف پێشلکراوی کۆمه‌ڵگاکه‌مان بیکه‌نه‌ مه‌ته‌رێزی بوژانه‌وه‌ی باوه‌ڕبه‌خۆ بوون بۆ سڕینه‌وه‌ی داب‌ونه‌ریته‌ دواکه‌وتوه‌کان، بۆته‌ هه‌وارگه‌یه‌ک بۆ ئه‌وه‌ی ڕۆش‌نبیران، هونه‌رمه‌ندان‌و ئۆگرانی په‌یڤ‌و وێژه‌ی کوردی وچانی تێدا بگرن‌و ئاڵوگۆڕی بیروڕای تێدا بکه‌ن. مه‌کۆیه‌که‌ بۆ خربوونه‌وه‌ی لاوان تاکوو ئه‌وان هه‌وڵه‌کانی خۆیان بۆ پێکهێنانی دونیایه‌کی باشتر چڕتر بکه‌نه‌وه‌.
لێره‌وه،‌ منداڵانی کورد، له‌گه‌ڵ وانه‌ی خۆشه‌ویستی خاک‌و نیشتمان ئاشنا ده‌بن‌و زمانی زگماگی خۆیان به‌ خولیاو حه‌وزه‌وه‌ ده‌ڵێنه‌وه‌و فێری ده‌بن، به‌ بێ ئه‌وه‌ی به‌ ناچاری‌و له‌ یه‌کم رۆژه‌ی چونه‌ قوتابخانه‌دا دایه‌یان لێ بکرێ به‌ "مادر".
تیشک، سه‌ره‌ڕای هه‌موو قاوو قسه‌ڵۆکی نه‌یارانی، بۆ ئه‌وه‌ی له‌ جه‌ماوه‌ری به‌رینی کوردستانی دابڕن، هه‌میشه‌ بۆ درێژه‌دان به‌ تێکۆشانی پشتی به‌ خه‌ڵکی کورد به‌ستوه‌و له‌ بازنه‌ی پاراستنی به‌رژه‌وه‌ندییه‌ به‌رزه‌کانی ئه‌وان تاوێک نه‌چۆته‌ ده‌رو ناچێته‌ ده‌ر.
قسه‌ی تێدا نیه‌و حاشا نه‌ویسته‌ که‌ تیشک ده‌نگی کوردو دیمه‌نی کوردستانه. هاواری ئازادی خوازانی زنجیر کراوی وڵاته‌که‌مانه‌، تریبوونی ده‌نگ هه‌ڵبڕینی دێموکراسی نه‌ته‌وه‌کانی ئێرانه‌.
له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی تیشک بێ که‌موکوڕی نیه‌، هاورێ له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی به‌رنامه‌کانی‌ له‌م قۆناغه‌دا له‌ ئاستی داخوازی ڕاده‌ی خۆشه‌ویستییه‌که‌ی‌دا نیه‌، له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌یدا که‌ ده‌ست کورت‌و هه‌ژاره‌، به‌ڵام که‌س ناتوانێ حاشا له‌و ڕاستییه‌ بکات که‌ له‌ماوه‌ی تێکۆشانی‌دا شنه‌ی شه‌ماڵێک بوه‌ که‌ ماچی شاخی‌و چیا سه‌رکه‌شه‌کانی وڵاتی بۆ نێو جه‌رگه‌ی گوندو شاره‌کان گواستۆته‌وه‌و‌ ده‌گوازێته‌وه‌، هه‌ر بۆیه‌ هێنده‌ له‌به‌ر دڵان شیرنه‌و ئه‌منده‌جێگای هیواو پشت پێ به‌ستی جه‌ماوه‌ری ئازادیخوازی وڵاته‌که‌مانه‌ له‌ هه‌موو جێگایه‌ک‌.
سه‌ره‌ڕای ئه‌وه‌ی تیشک له‌ ماوه‌ی تێکۆشانیدا، به‌ ناڕه‌وا چزوی لێدراوه‌، بوغزێندراوه‌، پلاری تێگیراوه‌، درۆو ناراستی وه‌پاڵ دراوه‌، به‌ڵام هیچ کاتێک له‌ شیریین گوفتاری‌و پاک ره‌فتاری، له‌ نه‌رمونیانی‌و له‌سه‌ره‌خۆیی غافڵ نه‌بوه‌و به‌ چه‌پکه‌ گوڵ وڵامی دڕک‌وداڵانی داوه‌ته‌وه‌.
تیشک له‌ کاتی ده‌ست به‌کار بوونیه‌وه‌ تاکوو ئه‌مڕۆ، به‌ هه‌وڵ‌و ماندوو بوونی کۆمه‌ڵێک خه‌ڵکی دڵسۆزو خۆبه‌خشی ده‌روه‌ست، له‌ چوارچێوه‌ی پرۆژه‌ی دێموکراسی خوازی‌و نه‌ته‌وه‌ سه‌روه‌ری‌دا کاره‌کانی به‌ره‌وپێش بردوه‌و له‌ ڕه‌وتی ئاڵوگۆڕه‌کان‌دا هه‌وڵی ئه‌وه‌ بوه‌ به‌ شێوه‌یه‌کی باش له‌ چوارچێوه‌ی پێوانه‌ میدیایه‌کانی خۆی‌دا ئه‌و ئه‌رکه‌ی که‌وتۆته‌ سه‌رشانی به‌ باشترین شێوه‌ به‌رێوه‌به‌رێ، بێ گومان ته‌نیا گه‌له‌ ده‌توانێ کارو کرده‌وه‌ی تیشک له‌ سه‌نگی مه‌حه‌ک بدات‌و بڕوانامه‌ی سه‌که‌وتن‌و شانازی له‌ ئه‌ستۆی بکات.
تیشک، وه‌کوو به‌رهه‌می خه‌باتێکی دووروو درێژ، قه‌ت ئیزنی نه‌داوه‌و نادات که‌ بکرێته‌ مه‌یدانی ده‌مده‌مێنه‌ی هیچ که‌س‌و لایه‌نێک، ئه‌رکی بوه‌و هه‌یه‌ که‌ رساڵه‌ته‌ مێژوویه‌که‌ی له‌گه‌ڵ پرستیژو مه‌عنه‌ویاتی به‌رینی خه‌باتێکی دوورو درێژ بپارێزێ، وه‌کوو تاکوو هه‌نووکه‌ پاراستویه‌تی.‌
ئێمه‌ له‌ ساڵوه‌گه‌ری ده‌ستبه‌کار بوونی ده‌نگ‌وڕه‌نگی نه‌ته‌وه‌یی کورددا، وێرای ئه‌وه‌ی به‌ شانازییه‌وه‌ ئاوڕ له‌ خه‌رمانی کاروخه‌باتمان ده‌ده‌ینه‌وه‌، هه‌ر لێره‌شه‌وه‌ سڵاوو سوپاس بۆ هه‌موو ئه‌وانه‌ ده‌نێرین که‌ بۆ به‌ره‌وپێش چوونی کاری ئه‌م ده‌زگا دارێکیان له‌سه‌ر به‌ردێک داناوه‌، به‌م چه‌شنه‌ هه‌م کارێکی باشیان بۆ نه‌ته‌وه‌که‌یان کردوه‌، شانازیه‌کیشیان بۆ خۆیان تۆمار کردوه‌.
سوپاس له‌وانه‌ی به‌ ره‌خنه‌ی به‌جێ‌و دڵسۆزانه‌ ده‌ستیان گرتیین‌و بۆ هه‌ڵدان‌و نه‌شمونما کردنمان یارمه‌تیان داویین‌و ده‌یده‌ن.
ئێمه‌ له‌ ساڵوه‌گه‌ڕی وه‌شانی تیشک‌دا، له‌سه‌ر پڕنسیپه‌ نه‌گۆڕه‌کانی مێدیایه‌کی ده‌روه‌ست‌و به‌رپرسیار پێداگری ده‌که‌ینه‌وه‌، هاوکات به‌ڵێن نوێ ده‌که‌ینه‌وه‌ که‌ وه‌کوو به‌رێ له‌ چوارچێوه‌ی به‌رژه‌وه‌ندییه به‌رزه‌کانی نه‌ته‌وه‌ی کورددا هه‌نگاو ده‌نێین‌و هیچ هه‌ڕه‌شه‌و گوڕه‌شه‌یه‌ک نامانترسێنی، چونکه‌ پشتمان به‌ بینه‌رانی دڵسۆزو فیداکاری خۆمان به‌ستوه‌‌و ده‌به‌ستین.
سڵاو له‌ تیشک تی‌ڤی، مۆمی هه‌میشه‌ داگیرساوی به‌رده‌م ڕه‌شه‌با.
سڵاو له‌وانه‌ی هه‌ر ده‌م بیر له‌وه‌ ده‌که‌نه‌وه‌، به‌ هه‌ر چه‌شنێک بۆیان ده‌لوێ یارمه‌تی به‌ به‌ره‌و پێش چوونی تیشک بکه‌ن.
سڵاو له‌وانه‌ی ئه‌مڕۆ به‌ هه‌وڵ‌و ماندوو بوونێکی بێ وێنه‌، هه‌موو رۆژێک تیشک ده‌که‌نه‌ میوانی ئۆگرو ئه‌وینداره‌کانی.
له‌ ئاکام‌دا سڵاوو سوپاس بۆ کۆمه‌ڵانی میلیۆنی خه‌ڵکی کوردستان، که‌ تیشک تی‌ڤی له‌وانه‌‌و بۆ ئه‌وانه‌.
به‌رزو به‌رز بێ ساڵوه‌گه‌ڕی تێکۆشانی سه‌ربه‌رزانه‌ی تیشک تی‌ڤی

Friday, May 22, 2009

ماڵئاوا، سه‌رداره‌که‌ی ئه‌م سه‌رده‌مه‌ی هونه‌ری شمشاڵ!


له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی هه‌مووان ده‌س به‌ دۆعا بووین، ئارام‌و له‌سه‌ره‌خۆ، به‌و سیما پڕ له‌ ویقارو خه‌فه‌ت له‌خۆگره‌ته‌وه‌ ده‌ست بۆ لاقه‌برغه‌ت به‌ریت‌، شمشاڵه‌که‌ت ده‌ست بده‌ییه‌ی‌، به‌ کوچه‌و کۆڵانی شارو ده‌ڤه‌ره‌ بێ نازه‌کانی نیشتمانی دڵگیرمان‌دا ئارام‌و له‌سه‌ره‌خۆ وه‌کوو جاری جاران بێیت‌و بچی‌، ئاره‌قه‌ی سه‌ر توێڵی ماندووت لاده‌یت‌، به‌ دوور له‌ چاوی به‌دخوازن له‌ که‌لێنكدا وچانێک بگریت‌، هه‌ناسه‌ی تژی له‌ حه‌سره‌ت‌، له‌ گه‌رووی شمشاڵه‌ ڕه‌نگ زێڕینه‌که‌ت بکه‌یت‌و کوڵی دڵ هه‌ڵرێژی‌، به‌ هه‌ناسه‌ی په‌نگخواردووت وه‌کوو پێشوو چیرۆکی پڕ له‌ مه‌رگه‌ساتی نه‌ته‌وه‌یه‌ک بهۆنیته‌وه‌و به‌ ده‌نگی شمشاڵ، باس له‌ زامه‌کانی سه‌ر جه‌سته‌ی ماندووی نیشتمان بکه‌ی‌؟!.
چاوه‌ڕێ بووین بێیته‌وه‌‌، شه‌ورۆژمان ده‌دایه‌ ده‌م یه‌ک بۆ ئه‌وه‌ی تۆ که‌له‌لایی‌و که‌نه‌فتی، ناساخی‌‌و نه‌خۆشی له‌گه‌ڵ مه‌لافه‌وپه‌تووی سه‌ر جێگاکه‌ت، هه‌ر به‌ ده‌نگی پڕ له‌ هیواو خوزگه‌ی شمشاڵ تووڕ ده‌ی، له‌ سووچێکی قه‌ناعه‌ت‌دا، چوارمیلکه‌ بده‌یته‌وه‌‌‌و چاوێک به‌ ده‌وروو پشتت‌دا بگێڕی، ئه‌ونده‌ی یه‌ک‌و دوو بکه‌یت، له‌ چاو تروکاندنێکدا گه‌نج‌و پیر، ژن‌و پیاو، منداڵ‌و مێرمنداڵ له‌ ده‌وری هونه‌ره‌ ڕه‌سه‌نه‌که‌ت کۆکه‌یته‌وه، تۆ به‌ سیله‌ی چاو لێیان بڕوانی، ئه‌وان به‌کۆ له‌ ئاهه‌نگی په‌نجه‌کانت ورد ببنه‌وه‌و له‌گه‌ڵ هه‌ناسه‌و ئاخ‌و ئۆفی شمشاڵه‌که‌ت به‌ کۆڵانه‌ ته‌نگه‌به‌ره‌کانی دیرۆکی نه‌ته‌وه‌یه‌ک‌دا شۆڕ بنه‌وه‌، لاوانی ده‌سته‌چیله‌ی شۆرش‌و به‌رخۆدان، کچانی نه‌سره‌وتن‌و کۆڵنه‌دان، هه‌ڵۆی خه‌یاڵیان بۆ به‌رزتریین دوند له‌ شه‌قه‌ی باڵ بدا، یان تاوێک ئه‌سپی زینکراوی دڵ به‌ خه‌یاڵ بسپێرن، بۆ ئه‌وه‌ی چوارناڵ له‌م وه‌رزی سه‌وزایی‌و گوڵزاره‌دا که‌ تاڤگه‌کان هاژه‌ی ده‌نگیان، شنه‌ی شه‌ماڵی چیاودۆڵ، جریوه‌ی بولبول‌، قومری‌و پاساری، ده‌نگی قه‌ناری‌و قاسپه‌ی که‌و له‌گه‌ڵ گمه‌گمی کۆتر تێکه‌ڵ به‌ ئاهه‌نگی ڕه‌سه‌نی شمشاڵه‌که‌ت بن‌، به‌ڵکوو مرۆڤ‌و سروشت پێکه‌وه‌‌ خۆ به‌ که‌روێشه‌که‌ی گه‌نمه‌جاڕی ئه‌م کێڵگه‌ به‌ پیت‌و زنوێرانه‌ بسپێرن.هه‌سته‌وه‌، ڕابه‌، ئه‌ی به‌ مورادنه‌گه‌یشتوو، تۆ که‌ به‌ ده‌نگی بلاوێنی شمشاڵه‌که‌ت دڵۆپ دڵۆپ هیواو ئاواتت له‌سه‌ر به‌رگی حه‌زو خۆزگه‌کان ده‌پرژاند‌و ناوت سووک‌و دڵگیر وه‌کوو ئاوه‌نگی سه‌ر په‌ڕی گوڵ وابو چۆن ده‌لوێ سانا له‌ بیرمان بچێته‌وه‌...
هه‌ی لێ، هه‌ی لێ، "هێشا زوو بوو واده‌ی ئه‌م کۆچه‌ کوا هه‌بوو".
هه‌سته‌وه‌،‌ گۆڕی ته‌نگه‌به‌ر هه‌ڵته‌کێنه‌، چاو هه‌ڵبڕه‌و ببینه‌، پۆل پۆل ئه‌ویندارانی سه‌ربه‌ستی وڵات، به‌ چه‌پکه‌ گوڵی وه‌فاو تاجه‌گوڵینه‌ی شانازییه‌وه‌ لێره‌ به‌ ریز ده‌ست له‌سه‌ر سینگ ڕاوه‌ستاون، سه‌ر هه‌ڵێنه‌، تاوێکی دیکه‌ هه‌موو شوێنێک بکه‌ره‌ کوانوی ئاگردانی گه‌رموگوڕی ژه‌نینی شمشاڵ، ئاخر تۆ تریفه‌ی زێڕینی مانگه‌ شه‌ویت له‌م به‌هاری سه‌فه‌ره‌دا، هونه‌ره‌که‌ت رووبارێکه‌ بۆن‌وبه‌رامه‌ی به‌هارو ئاوه‌دانی ده‌به‌خشێته‌وه‌، خۆراکێکه‌ نه‌وسی ڕۆحی ماندووی خه‌باتکارانی سه‌ربه‌ستی کوێر ده‌کاته‌وه‌.
ڕابه‌، ڕابه‌، چۆن ئێمه‌ خوو به‌ نه‌بوونت بگریین، چۆن باوه‌ڕ بێنیین تۆ له‌ دڵی گه‌وره‌ی خاک‌دا ئارامت گرتوه‌و بۆ هه‌موو کات چاوت لێکناوه‌؟
نا، نا، ئێمه‌ چاوه‌ڕێ نه‌بووین تۆ له‌ دوایین رۆژی مانگی بانه‌مه‌ڕدا، چاوه‌ پڕ له‌ هیواکانت بۆ هه‌میشه‌ له‌سه‌ر یه‌ک دانێیت‌، دڵ خوازیار نه‌بوو ترپه‌ی دڵه‌ بێ ئۆقره‌ خۆشی له‌ خۆ نه‌دیوه‌که‌ت، تێکه‌ڵ به‌ بلوێری پڕ له‌ خوزگه‌و هیوای ژه‌نینی جارێکی دیکه‌ی شمشاڵ نه‌بێته‌وه‌.
‌هه‌سته‌وه‌، تکایه‌ هه‌سته‌وه‌، فوویه‌ک به‌م مه‌ڵبه‌نده‌ وێرانه‌دا بکه‌، به‌ڵکو ئه‌ونده‌ی سه‌ره‌ ده‌رزیه‌ک، ئه‌منده‌ی ده‌رمانی چاو خۆشی‌و ژیانی تێدا بژیێته‌وه‌. هه‌سته‌وه‌ له‌ به‌رزایی ناڵه‌شکێنه‌وه‌ بۆ حه‌وزه‌ گه‌وره‌ی بۆکان بڕوانه‌...
هۆ سه‌رداره‌که‌ی هه‌موو سه‌رده‌مێکی هونه‌ری شمشاڵی کوردو کوردستان، هۆ بلیمه‌ته‌ هیوا خولقێنه‌که‌ی شه‌و ڕۆژی وڵات‌و رۆژهه‌ڵات، هۆ ئۆگره‌ هه‌میشه‌ به‌وه‌فاکه‌ی ئه‌و دوکتۆره‌ی یه‌که‌م جار له‌ گۆر غه‌ریبی‌دا چاوی له‌سه‌ر یه‌ک دانا‌و ناوه‌ پیرۆزه‌که‌ی دایموده‌رهه‌م وێردی سه‌ر زارت بو، هۆ ئه‌ویندارکه‌ی پێشمه‌رگه‌‌و به‌شێک له‌ ناسنامه‌که‌ی "ده‌نگی کوردستان"، ئه‌گه‌رچی ته‌رمه‌ پیرۆزه‌که‌ت له‌ که‌ژاوه‌ی کاروانێکی به‌شکۆدا به‌ره‌و دوایین مه‌نزڵگه‌ی ژیان ڕۆیوه‌، دێوه‌زمه‌‌و باهۆزی سڕینه‌وه‌ی هونه‌ری ڕه‌سه‌ن له‌م وڵاته‌ له‌ مێژه‌ ته‌پڵی تونا کردن ده‌کوتێ، به‌ڵام خاترجه‌مبه،‌ وه‌کوو به‌رێ له‌گه‌ڵ هه‌موو بومه‌لێڵ‌و سپێده‌یه‌ک، شه‌پۆله‌کانی "ده‌نگی کوردستان"، ئاهه‌نگی شمشاڵه‌که‌ت وه‌کوو بۆن‌و به‌رامه‌ی مێخه‌ک‌، رێحانه‌و سوێسن‌‌و مێلاقه‌‌و گوڵه‌باغ له‌ به‌رۆکی دایکی نیشتمان ده‌ده‌ن‌، وڵات به‌ ده‌نگی بلاوێنی شمشاڵه‌که‌ت له‌ خه‌و ڕاده‌بێ‌، هه‌ر هاواری مافخوازی شمشاڵه‌که‌ت سیمای ماندووی شاخ‌و شار ئاو پڕژێن ده‌کات.
ئای، ئای، گۆران گوته‌نی: " له‌ نێو قه‌ومی به‌سیتا هونه‌ر وه‌کوو عه‌کسی قه‌مه‌ر وایه‌ له‌ نێو حه‌وزێکی لیخندا".
ئه‌ی بۆکانی بووکی موکریان، ده‌تبینم مات‌و مه‌لوولی، چاوم لێته‌ سمیات ڕه‌نگی ماته‌می گرتوه‌، ئاگام لێیه‌ ناڵه‌شکێنه‌ ئه‌ژنۆی غه‌می له‌ باوش گرتوه‌‌، هاوار به‌ماڵم، لوتکه‌ی کێوی به‌رده‌زه‌رد ماته‌می لێ نیشتوه‌‌.
گه‌ڵۆ، میوانێکی ئازیز که‌ ڕه‌نگی ژیانی سارێژ بوو له‌ خه‌زان، به‌ بێ ئه‌وه‌ی ده‌ست له‌ هیواخوازی به‌ردا، به‌ بێ ئه‌وه‌ی له‌ پێناوی نان‌دا ویژدان ژێر پێ خا، به‌ چه‌شنی سوارچاکێکی هه‌تا سه‌ر وه‌فادار به‌ وڵات‌و ڕه‌سه‌نایه‌تی هونه‌ری شمشاڵ، له‌ سه‌ر شان‌وپیلی کیژولاوی ئه‌م وڵاته‌ پڕ ئێش‌و زامه‌، ده‌چێ تاکوو میوانی هه‌تاهه‌تایی ئه‌و که‌سه‌ بێ که‌ چریکه‌ی ده‌نگی موژده‌ی نه‌ورۆزو نوێبوونه‌وه‌ی ده‌داو ئه‌چریکاند، "ئه‌م رۆژی ساڵی تازه‌یه‌ نه‌ورۆزه‌ هاته‌وه‌، جێژنێکی کۆنی کورده‌ به‌ خۆشی‌و به‌هاته‌وه‌"، ده‌چێ تاکوو له‌ ژێر خاکێکدا که‌ موقبیلی شاخه‌وانی له‌ خۆی‌دا حه‌شار داوه‌، به‌ڵام مخابن سێبه‌ری پڕ له‌ نه‌گبه‌تی قاڵاوو دێودره‌نج به‌سه‌ری‌دا قورسایی ده‌کات‌، ئارام بگرێ؟
هه‌ی ڕۆ هه‌ی ڕۆ، تۆ ژه‌نیارێک بوویت، له‌ دڵه‌وه‌ فووت به‌ هه‌ناوی ئه‌م شمشاڵه‌دا ده‌کرد، نه‌ک ته‌نیا بۆ ئه‌وه‌ی ده‌نگی دڵنشینی شمشاڵ برژێته‌ رۆحمانه‌وه‌و‌ له‌ خوێنبه‌ره‌کانی له‌شمان‌دا بێت‌و بچێ، تۆ ده‌تویست هه‌ناسه‌و ده‌نگت هه‌رچی هه‌وری چڵکن‌و ڕه‌زای قورسی ئاسمانی ته‌مداگرتووی وڵاته،‌ له‌گه‌ڵ خۆی هه‌تا چاو بڕ ده‌کات ڕایماڵێت‌...
هونه‌رمه‌ندی نه‌ته‌وه‌یی‌ شمشاڵ ژه‌نی ناوداری كورد قادر عه‌بدوڵڵازاده‌ ناسراو به‌ "قاله‌ مه‌ڕه"‌، رۆژی چوارشه‌ممه‌ 24ی سێپتامبری ساڵی 2008ی زایینی، به‌رانبه‌ر به‌ رێكه‌وتی 3ی ره‌زبه‌ری 1387 هه‌تاوی، باری ته‌ندروستی تێكچو له‌ نه‌خۆشخانه‌ی شاری بۆکان‌ خه‌وێندراوو له‌ ژێر چاودێری پزیشكی‌دا مایه‌وه‌.به‌داخه‌وه‌ له‌و کاته‌وه‌ تاکوو دواین ماڵئاوایی له‌ ژیان،‌ نه‌خۆشی به‌رۆکی به‌رنه‌دا، له‌ ئاکام‌دا ڕۆژی پێنجشه‌ممه‌ رێکه‌وتی 31ی بانه‌مه‌ڕی 1388ی هه‌تاوی، به‌رانبه‌ر به‌ 21ی مانگی مای 2009ی زایینی، دڵه‌ دریا ئاساکه‌ی له‌ لێدان که‌وت‌و بۆ هه‌تا هه‌تایه‌ ماڵئاوایی له‌ کوردپه‌روه‌رانی نیشتمانه‌که‌مان خواست.مامه‌ قاله‌ی په‌نجه‌ زێڕیین، له‌ زۆربه‌ی فیستیڤاڵ‌و كۆڕو به‌رنامه‌ی تایبه‌ت‌و كێبه‌ڕكێ هونه‌رییه‌كانی تایبه‌ت به‌ هونه‌ری موزیك له‌ كوردستان‌و ئێران به‌شداری كردوه‌و له‌ هه‌موویان‌دا پله‌ی یه‌كه‌می به‌ده‌ستهێناوه،‌ هاوکات ئه‌ندامی لێژنه‌ی داوه‌ران‌و لێژنه‌ی هه‌ڵسه‌نگاندن‌و راوێژكاری کۆمیته‌ی به‌رزی فیستیڤاڵه‌كان بوه‌. قاله‌ مه‌ڕه‌، وه‌کوو خۆی له‌ وتووێژ له‌گه‌ڵ به‌رێزان، ب. فه‌رشی‌و م. ره‌مه‌زانی باسی ده‌کات، له‌ گوندی كولیجه‌ی بۆکان‌ له‌ دایك بوه‌، به‌ مه‌زنده‌ی خۆی ده‌بێ ساڵی 1295ی هه‌تاوی، به‌رانبه‌ر به‌ 1916ی زایینی هاتبێته‌ سه‌ر دنیا، به‌ڵام سجیل نووسی ده‌وره‌ی ڕه‌زاشا، رۆژی یه‌كی چله‌ی گه‌و‌ره‌ی زستانی ساڵی 1304ی هه‌تاوی به‌رانبه‌ر به‌ 1925ی زایینی، واته‌ شه‌وی یه‌ڵدای بۆ نوسیوه‌ که‌ چاوی به‌ ژیان هه‌ڵێناوه‌.
هه‌ر وه‌کوو خه‌باتگێڕی خۆشه‌ویستی کوردستان، هاورێ رۆژه‌ سه‌خته‌کانی به‌ندیخانه‌ی مامه‌ قاله،‌ واته‌ مامۆستا مه‌لا حه‌سه‌ن شیوه‌سه‌ڵی له‌ به‌رنامه‌یه‌کی تایبه‌ت‌ به‌ قاڵه‌ مه‌ره‌، له‌ تیشک‌ تیڤی‌دا ئاماژه‌ی کردو زۆر جارانیش قاله‌ مه‌ڕه‌ بۆ خۆی ئه‌وه‌ی پست ڕاست کردۆته‌وه‌، ناوبراو له‌ لایه‌ن شێخ محه‌مه‌د شێخی بورهان له‌ ناوچه‌ی موكریان كه‌ مام قادری زۆری خۆش ده‌ویست، نازناوی "قاله‌ مه‌ڕه‌"ی پێ به‌خشراوه‌.
قاله‌ مه‌ڕه‌ ساڵی‌ 1945-1946 په‌یوه‌ندی‌ به‌ تێکۆشه‌رانی كۆماری‌ کوردستانه‌وه‌ گرتوه‌و‌ دۆستایه‌تییه‌كی‌ نزیكیشی‌ له‌ گه‌ڵ‌ مامۆستایان هه‌ژارو هێمن‌دا هه‌بووه‌. له‌ دوای‌ له‌ سێداره‌درانی‌ پێشه‌وا قازی‌ محه‌ممه‌د‌ سه‌رۆك كۆماری کوردستان، قاچاغ ده‌بێ‌‌و پاشان په‌ڕیوه‌ی کوردستانی گه‌رمێن ئه‌بێ. ساڵانی‌ 1967_1968ی زایینی، به‌رانبه‌ر به‌ 1346 _1347ی هه‌تاوی، پاش جوڵانه‌وه‌ی سه‌ربه‌رزانه‌ی ئه‌و سه‌رده‌مه‌ی بزوتنه‌وه‌ی کوردستان، بۆته‌ هاوڕێی‌ شه‌هید مه‌لا ئاواره‌و به‌شێکی دیکه‌ له‌ تێکۆشه‌رانی ئه‌و ده‌می جوڵانه‌وه‌که‌.تا سه‌رده‌می‌ شۆرشی‌ گه‌لانی‌ ئێران، به‌ نهێنی‌ له‌گه‌ڵ‌ حیزبی‌ دیموكراتی‌ كوردستانی‌ ئێران‌دا بووه‌و تاکوو دواین هه‌ناسه‌ش وه‌فادار به‌و رێبازه‌ پڕ سه‌روه‌رییه‌ مایه‌وه، سه‌ره‌ڕای هه‌موو زه‌بروزه‌نگ‌و چاو لێسوورکردنه‌وه‌یک لێی له‌ لایه‌ن کاربه‌ده‌ستانه‌وه،‌ قه‌ت حاشای له‌م شانازییه‌ نه‌کرد. قاله‌ مه‌ڕه‌ هه‌تا ته‌مه‌نی 74 ساڵی ژنی نه‌هێناوه، هه‌موو خۆشه‌ویستی ژیانی له‌ شمشاڵ لێدان‌و گێڕانه‌وه‌ی چیرۆكی ژیانی گه‌له‌كه‌ی دیتۆته‌وه، چیرۆكێك خۆی گوته‌نی له‌ زه‌مانی ساسانییه‌كانه‌وه ده‌ست پێ ده‌كا. له‌ وتووێژ له‌گه‌ڵ رادیو كرماشان له‌ ساڵانی 1975دا له‌ وه‌ڵامی ئه‌وپرسیاره‌دا كه‌ بۆ ژنت نه‌هێناوه‌ ده‌ڵێ: " ئه‌گه‌ر ژنم هێنابا له‌ شمشاڵه‌كه‌م دور ده‌كه‌وتمه‌وه‌". ده‌گێڕنه‌وه‌، جارێكیان له‌ نه‌خۆشخانه‌ی شاری مه‌راغه‌ ده‌كه‌وێ دوكتۆر ده‌لێ: " تۆ نه‌خۆشی‌ سیلت گرتووه‌و ئه‌گه‌ر چاكیش بیته‌وه‌ له‌ ڕێگای شمشاڵه‌كه‌ته‌وه ده‌یگرێوه‌، ده‌بێ شمشاڵه‌كه‌ت فڕێ ده‌ی"، قاله‌ مه‌ڕه‌ كه‌ له‌گه‌ڵ شمشاڵه‌كه‌ی گه‌وره‌ بووه ناتوانێ له‌ خۆی دوری خاته‌وه، له‌و رۆژه‌وه هیچ كات شمشاڵی له‌ خۆی دوور نه‌خستۆته‌وه یا له‌ باخه‌ڵی دایه یان له‌ قۆڵی كه‌واكه‌ی ڕاكردووه"‌. قاله‌ مه‌ڕه،‌ له‌ پێناو به‌ختیاری کوردو کورستان‌دا جه‌فای زۆر کێشا، به‌ندیخانه‌ چو ده‌ربه‌ده‌ری ئه‌زموون کرد، به‌ڵام هیچ کاتێک بۆ زۆردارو داگیرکه‌ری نه‌ژه‌نی، ئه‌و نه‌بوه‌ په‌سه‌نبێژی ده‌سه‌ڵاته‌ زۆرداره‌کان، به‌ شانازییه‌وه‌ له‌ کوچه‌و کۆڵان، له‌ شه‌قام‌و قاوه‌خانه‌کان‌ شمشاڵی لێدا، زۆر شه‌وان به‌ زگی برسی سه‌ری نایه‌وه‌، که‌چی بۆ نان‌ ئاماده‌ نه‌بوو سه‌ری به‌رزی نه‌وی بکا، هه‌ر چه‌نده‌ مه‌رگ مه‌ودای نه‌دا‌ ڕه‌وینه‌وه‌ی ڕۆژه‌ ڕه‌شه‌کان به‌ چاو ببینێ‌و بۆ خۆی هه‌ڵاتنی خۆری ئازادی چاو لێبکات، نزیک به‌ هه‌شت ده‌ییه‌ ژه‌نینی شمشاڵ‌ کردویه‌تییه‌ ئه‌و بلیمه‌ته‌ نه‌ته‌وه‌ییه‌ که‌ لای هه‌موو دلسۆزان‌و نیشتمانپه‌روه‌رانی وڵاته‌که‌مان ناوو یادی هه‌تا هه‌تایه‌ به‌رزو به‌رێز ده‌مێنێته‌وه، ئێمه‌ به‌ شانازییه‌وه‌ ئاوڕ له‌ تێکۆشان‌و خه‌باتی سه‌ربه‌رزانه‌ی هونه‌ره‌ نه‌ته‌وه‌یه‌که‌ی ده‌ده‌ینه‌وه‌‌و به‌ چاوی سوپاس‌‌و وه‌فا بۆ ڕابردوه‌ شکۆداره‌که‌ی ده‌ڕوانیین.
به‌ ئاواتی ئه‌وه‌ی هونه‌ری شمشاڵ، هونه‌ری دڵخوازی قاله‌ مه‌ڕه،‌ وه‌جاخی کوێر نه‌بێته‌وه‌و له‌ لایه‌ن هونه‌ر دۆستان‌و هونه‌رمه‌ندانی ئه‌و بواره‌وه‌ په‌ره‌ی پتر بگرێ.
یادی قاله‌ مه‌ڕه‌، هونه‌رمه‌ندی بێ نازی نه‌ته‌وه‌یی کوردو کوردستان به‌رزو به‌رێز بێ.

Wednesday, May 20, 2009

ابلاغ حكم دادگاه به سهراب كريمي فعال دانشجوی كرد
مروز 30/2/1388، سهراب كريمی به همراه وكيل خود سزار كشاورز به شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران مراجعه نمود، كه در مورد ابلاغ مبهم حكم دادگاه كه در تاريخ 14/2/88 به وكيل نامبرده ارائه شده بود توضيح خواست.قاضی شعبه 30 اين توضيحات را به وكيل و نيز نام برده اعلام نمود كه حكم ايشان 2تا5 سال زندان تعزيری و 74 ضربه شلاق بر اساس ماده 500 و ماده 618 قانون مجازات اسلامی بوده است. دادگاه حداقل حكم آن 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است كه با توجه به وضعيت خاص متهم از نظر دادگاه و عدم سابقه كيفری به جزاي نقدي 20 ميليون ريال در ازاي زندان و 1 ميليون ريال در ازاي شلاق بديل گشته است.لازم به ذكر است كه سهراب كريمی در جريان مراسم 16 آذر 1386 (روز دانشجو) در ميتينگ سخنرانی در دانشگاه تهران از طرف دانشجويان كرد شركت نموده بود كه در 18 آذر در مقابل دانشگاه تهران دستگير و به مدت 76 روز در بند 209 زندان اوين در بازداشت انفرادی بود.
------------------------------------------------------------------------
سوهراب که‌ریمی خوێندکارو چالاکی خوێندکاری کورد بڕیاری دادگای رێژیمی پێ ڕاگه‌یه‌ندرا
سه‌ر له‌ به‌یانی ئه‌مرۆ رێکه‌وتی سی بانه‌مه‌ڕ سۆهراب که‌ریمی خوێندکارو چالاکی خوێندکاری هاورێ له‌گه‌ڵ سزار کشاوه‌رز پارێزه‌ره‌که‌ی چوونه‌ لقی سی دادگای شۆرشی رێژیم له‌ تاران و سه‌باره‌ت به‌و بڕیاره ناڕوونه‌‌ی که‌ له‌ رێکه‌وتی چوارده‌ی مانگ‌دا به‌سه‌ری‌دا سه‌پێندرابوو داوای روونکردنه‌وه‌یان کرد.
دادوه‌ری ئه‌و دادگایه‌ی رێژیم پێ ڕاگه‌یاندن، که‌ ماوه‌ی 2تاکوو5 ساڵ گیرانی ته‌عزیری و حه‌فتاو چوار زه‌ربه‌ قامچی به‌ پێێ ماده‌ی پێنسه‌دو هه‌روها شه‌ش سه‌دو هه‌ژده‌ یاسای سه‌زادانی ئیسلامی بۆ بڕاندۆته‌وه،‌ که‌ لانی که‌می ماوه‌ی گیرانه‌که‌ی دوو ساڵ و حه‌فتاو چوار زه‌ربه‌ قامچی و به‌ گوێره‌ی بارودۆخی تایبه‌تی تاوان وه‌پاڵدراو ده‌توانێ به‌ دانی دوو میلیۆن و سه‌د هه‌زار تمه‌ن له‌و سه‌زایانه‌ قوتاری بێت له‌به‌ر ئه‌وه‌ی هیچ پێشینه‌یه‌کی تاوانباری‌و گیرانی نه‌بوه‌.
جێگای به‌بیر هێنانه‌وه‌یه‌، سۆهراب که‌ریمی له‌ کاتی به‌رێوه‌چوونی رێوره‌سمه‌کانی شازه‌ی سه‌رماوه‌زی دوو ساڵی ڕابردوودا به‌ نوێنه‌رایتی خوێندکارانی کورد وتاری پێشکه‌ش کرد، پاشان رێکه‌وتی هه‌ژده‌ی سه‌رماوه‌ز، له‌ به‌رانبه‌ر زانستگای تاران ده‌سبه‌سه‌رو بۆ ماوه‌ی هه‌فتاو پێنج رۆژ له‌ به‌ندی 209ی گرتوخانه‌ی ئێوین‌دا له‌ ژووری تاقه‌ که‌سی‌دا ڕاگیرا.

Tuesday, May 12, 2009

به‌نده‌گی!

به‌نده‌گی!
ئه‌گه‌ر مرۆڤ چۆڕێک چاوه‌ڕوانی تێدا مابێ، هه‌ر باشه‌. ئاواش کات له‌سه‌ره‌خۆ ده‌ڕوات، ساته‌کان ئه‌بێته‌ هاوشێوه‌ی ساته‌کانی تێپه‌ڕینی ژنێک که‌ به‌ ده‌م منداڵ بوونه‌وه‌ ژان ده‌یگرێ، هه‌موو گیانی ئازار ده‌کێشێ‌و نازانێ چی ڕوو ده‌دات، منداڵه‌که‌ی ساغه‌، کچه‌، کوڕه‌، نه‌قوستان نیه‌... ئه‌م ساتانه‌ له‌گه‌ڵ هه‌موو ئه‌م بیرۆکه‌و تێڕامانه‌دا جوانن، به‌نرخ‌و پڕ بایه‌خن!
ئه‌م ساتانه‌ وه‌کوو دواین دڵۆپه‌کانی باران که‌ به‌ ناخی زه‌ویدا ڕۆده‌چن، یان گزینگی هه‌تاو ده‌یانکاته‌ هه‌ڵم‌وبۆق، په‌له‌قاژه‌یه‌که‌ له‌ نێوان مان‌و نه‌مان‌دا، جوڵه‌و ته‌کانێکه‌ بۆ مانه‌وه‌و به‌رده‌وام بوون...
ئه‌و ساتانه‌ی خه‌ونی ناخۆش به تۆوه‌ ده‌بینم، تێپه‌ڕینی سات وه‌کوو بروسکه‌یه‌ک دێت‌و ده‌چێت، وه‌کوو هه‌ڵ کردن یان کوژاندنه‌وه‌ی گڵۆپی ژوره‌ ته‌نیاکه‌مه‌، ئه‌مه‌ ده‌ره‌تانێکه‌ بۆ ڕووداوێکی گه‌وره‌تر، من سوچی ته‌نیایی هه‌ڵده‌بژێرم، ده‌ستم له‌به‌ر چۆکم ده‌نێم‌، سڕ ده‌بم، کات له‌ لای من ده‌چه‌قێت، چار نیه‌ ئه‌گه‌ر سه‌ریشم بده‌م به‌ دیواره‌که‌دا. ئه‌گه‌ر هه‌ر هه‌موو هێزو وزه‌م بۆ هاوار کردن به‌کار بێنم، دیسان ئه‌م بارودۆخه‌ تۆف‌و کڕیوه‌یه‌، له‌ رێپێوانی مرۆڤ ده‌چێت له‌ ته‌م‌ومژدا، خولانه‌وه‌یه‌ به‌ ده‌وری خۆت‌دا...
چ بکه‌م جیا له‌وه‌ی په‌یکێک شه‌رابی سوور هه‌ڵده‌م، چی بکه‌م جیا له‌وه‌ی په‌نا بۆ مه‌ی ببه‌م. ئه‌مهه‌وێت کات بکوژم، ئه‌خوازم مه‌ودای هه‌موو سات‌و دووریه‌کان تونا که‌م، هه‌زاران سات ته‌نهام‌و ناتوانم ته‌نانه‌ت ته‌له‌فوونێکت لێ بکه‌م‌و بڵێم ته‌نیام، بڵێم ته‌نیایی بۆته‌ خۆره‌‌و خه‌ریکه‌ هه‌پروون هه‌پروونم ده‌کات، ئێستا ئیدی هه‌موو ژیانی ئێمه‌ بۆته‌ ئه‌وه‌ی که‌نگێ کێ دێت، کێ ده‌ڕوات، ئه‌م رۆژانه‌ له‌ قه‌برغی نامه‌یه‌کی پڕ له‌ گله‌یی‌دا بۆم ده‌نووسی به‌شکوو سڵامه‌ت بم؟
ئێستا که‌ بۆت ده‌نووسم، له‌ تێپه‌ڕ بوون‌و نه‌بوونی کات باکم نیه‌، له‌به‌ر ئه‌وه‌ی تۆ هه‌موو ساته‌کانی منت داگیر کردوه‌. ئه‌گه‌ر وابێ، ئیدی کات سه‌روبنی لام دیار نیه‌...
ده‌مهه‌وێ بتبینم، ده‌سته‌ بچووکه‌کانت بخه‌مه‌ نێو ده‌سته‌کانم، ده‌مه‌وێت له‌ به‌رانبه‌ر تۆدا سه‌ر دانه‌وێنم، هێنده‌ که‌ ته‌وێڵم له‌ زه‌وی بکه‌وێت، ئه‌ونده‌ که‌ ته‌ختی نێوچاوانم به‌ عه‌رزه‌وه‌‌ بنووسێ...
که‌ تۆ سۆراغێکم لێ ناگری، من غه‌مگین ده‌بم، کاتێ غه‌مگین ده‌بم، ئیدی کات تێناپه‌ڕێ.... دونیام لێ بۆته‌ چه‌رمی چۆله‌که‌، به‌ڵام چونکه‌ به‌ ته‌مام جارێکی دیکه‌، زۆر که‌ڕه‌تانی تر بتبینمه‌وه‌ کۆڵ ناده‌م‌و خۆم به‌ قه‌ده‌ر ناسپێرم...
وه‌ره‌ گۆ، نامه‌م بۆ بنووسه‌، من ئاماده‌م بۆ وه‌رگرتنی نامه‌کانه‌ت هێنده‌ بڕۆم، ته‌نانه‌ت له‌ پێ بکه‌وم، ناتوانم باسی ئه‌م ڕۆژانه‌ت به‌ وردی بۆ بگێڕمه‌وه‌، نامهه‌وێت کاتت بکه‌وێته‌وه‌ دۆخێکه‌وه‌ که‌ به‌ ئه‌سپایی‌و له‌سه‌ره‌خۆ بڕوات، باشم، ژیان به‌رده‌وامه‌...
به‌نده‌ی تۆم، ڕوومه‌ته‌کانت ماچ ده‌که‌م.

Sunday, May 3, 2009

بیانووی کوردایه‌تی، به‌رزو پیرۆزه‌

بۆ تۆ کاک ره‌حیم ره‌شیدی و بۆ بیانوی پیرۆزت!.

دڵنیا به‌ سبه‌ی شیرن دادێت و تۆ و هه‌ڤاڵانی پێشمه‌رگه‌ی سه‌نگه‌ری پیرۆزی تیشک تێ ڤێ، تاجی ئیفتختاری خۆ به‌خشی و فیداکاری له‌ سه‌ر ده‌نین و ده‌بنه‌ سۆنبولی خه‌باتکارانی کورد له‌ سه‌نگه‌ری راگه‌یاندن.

برای هێژا ئێمه‌ی کورد زۆر له‌ مێژه‌ گۆش کراوین به‌م هه‌مو ته‌نگ و چه‌ڵه‌مانه‌ که‌ رۆژگاری نا مۆ پێمان هه‌ڵده‌چنی. له‌وه‌تا مرۆڤ له‌م گۆی زه‌ویه‌ ژیانی بۆ هاتۆته‌ ئاراوه‌ و له‌ و کاته‌وه‌ پاک و قڕێژ لێک ته‌میز ده‌کا و له‌ و ساته‌وه‌ عه‌داڵه‌ت و ناحه‌قی ده‌ناسێ، ئا راست له‌و ده‌مه‌وه‌ بۆ هه‌مو کات حه‌قیقه‌ت ئاسته‌نگی له‌به‌ر بووه‌ و زۆری پێ چوه‌ تا ده‌رکه‌وتوه‌ و خۆری راستی گه‌شاندۆته‌و بۆ گشت لایه‌ک.

تیشک تێ ڤێ حه‌قیقه‌ته‌! راستیه‌ و ده‌نگێکی پیرۆز و به‌ گوڕه‌ له‌ مه‌ڕ مه‌زڵومیه‌تی گه‌لێکی غه‌در لێکراو. هه‌ڤاڵانی ماندو نه‌ناس زۆر باش ده‌زانم له‌سه‌ره‌تای ده‌ست پێکی ئه‌م سه‌رچاوه‌ی راستیه‌ گه‌لێ خه‌ڵکی هاوکارتان بون و هه‌ر که‌سه‌و به‌ نۆره‌ی خۆی ئه‌رکێکی راده‌په‌راند، به‌ڵام.. به‌ڵام وه‌ک خه‌باتی شاخ تا رۆژگاری سه‌ختر و ناهه‌موار تر ده‌هاتنه‌ پێش کوڕانی خۆراگرتر و به‌ توانا تر زیاتر ده‌یان سه‌لماند که‌ جێی باوه‌ڕن. دڵنیابه‌ ئه‌رک و ماندو بونتان پیرۆزه و گه‌ل پێده‌زانێ. له‌ شه‌قامی مێدیای کورددا بيشک زۆر ده‌نگ و سیما هه‌ن که‌ نان به‌نرخی رۆژ ده‌خۆن و له‌ پێناو ته‌نیا هه‌بوندا، سه‌ربه‌خۆێیان بێ ره‌نگه‌!.‌دڵنیام و دڵنیاش به‌ ماندو نه‌ناس ئه‌وه‌ی له‌ده‌ستمان بێ وه‌ک ئه‌رکی نیشتمانی درێغ ناکه‌یه‌ن.

گرینگ ئه‌وه‌یه‌ که‌ به‌ فه‌رمودی شه‌هیدی هه‌رده‌م سه‌رکرده‌ و رابه‌ر قاسملوی شه‌هید: ئێمه‌ ئه‌گه‌ر وه‌ک نه‌سڵی ئێستا ئه‌رکی خۆمان به‌ باشی به‌رێوه‌ به‌رین ده‌توانین هیوادار بین که‌ نه‌وه‌ی دوای ئێمه‌ کامره‌واتر ده‌ژین!. سه‌ربازانی ونی میلله‌ته‌که‌م ئه‌وه‌ سه‌رنه‌وێشتی هه‌موو گه‌لێکی مه‌زلومه‌ که‌ رۆڵه‌ راپه‌ڕیوه‌کانی ده‌بنه‌ پارێزه‌ری سه‌نگه‌ری که‌رامه‌ت و مانی گه‌له‌که‌یان و له‌م پێیه‌دا ئاوا ده‌که‌ونه‌ به‌ر به‌رداشی چه‌رخی چه‌پگه‌رد و جه‌زره‌به‌ ده‌کێشن.گرینگ ئه‌وه‌یه‌ تۆی به‌ رێز و هه‌ڤاڵانی شۆرشگێرت به‌حه‌ق سه‌لماندوتانه‌ که‌ رۆڵه‌ی سادقی نه‌ته‌وه‌که‌تانن و له‌ بواره‌دا چیتان له‌ده‌ست هات ئه‌لحه‌ق درێغتان نه‌کرد. ئێوه‌ ده‌نگێکی زوڵاڵن که‌ نه‌عره‌ته‌ی شێرانه‌ی پێشمه‌رگه‌ له‌ کاتی هه‌ڵمه‌ت بردنه‌ سه‌ردوژمن و سرودی هه‌رده‌م له‌ خرۆشی ئه‌ی ره‌قیب هه‌ر ماوه‌ قه‌ومی کورد زمان و نوزانه‌وه‌ی مناڵانی باب شه‌هید کراو ودوا هه‌ناسه‌ی گه‌روی تێکۆشه‌ری کورد و گریانی به‌ سۆزی دایکان و باوکانی جه‌رگ سووتاو هه‌نیسکی خوشکانی برا له‌ کیس چون!.

برام کاک ره‌حیم! گرنگ ئه‌وه‌یه‌ ئێوه‌ شه‌رافه‌تمه‌ندانه‌ ئه‌رکی خۆتان وه‌ک پێشمه‌رگه‌ی گه‌ل و نیشتمان به‌ ئه‌نجانم ده‌گه‌یه‌نن و ئه‌وه‌ی له‌ده‌ستتان دێت ویژدانانه‌ ده‌ریغی ناکه‌ن.ئه‌مه‌ ئه‌مانه‌تێکی گه‌وره‌یه‌ که‌ له‌ خه‌باتکارانی به‌ر له‌ ئێوه‌وه‌ به‌ ده‌ستتان گه‌یشتوه‌، ئه‌مه‌ ئه‌مانه‌تی هه‌زاران شه‌هیدی له‌ خوێنا شه‌ڵاڵ و ملوێنان خه‌ڵکی چاو له‌ مه‌چه‌ک و هیمه‌تی به‌رزی رۆڵه‌ نه‌به‌زه‌کانیه‌تی.ئه‌م ئه‌مانه‌ته‌ لای کوڕان و کچانی به‌ئه‌مه‌گ و خاوه‌ن وره‌ی به‌رزی شۆڕشگێری به‌ سه‌داقه‌ته‌وه‌ پارێزراوه‌.

هاورێیان!، مرۆڤ که‌ لاپه‌ڕه‌کانی مێژووی گه‌لانی چه‌وساوه‌ هه‌ڵده‌داته‌وه‌ ئه‌وکات ده‌زانی که‌ ئاخۆ چی ها ناگوزوری و ته‌نگو چه‌ڵه‌مه‌یان له‌رێی خه‌باتی به‌ ئازادی گه‌یشتن دا هاتۆته‌ سه‌ر رێگا.ره‌نگ بێ له‌ راستی دا وه‌زعیه‌تی کورد زۆر تایبه‌ت بێت و زیاتر له‌ گه‌لانی راپه‌ریو تر قوربانی دابی و رۆڵه‌ تێکۆشه‌ره‌کانی زۆرتر توشی نه‌هامه‌تی هاتبێتن.

به ئه‌رخه‌یان به‌ سبه‌ی فه‌راهی و ئاسۆی به‌ مه‌به‌ست گه‌یشتن دوور نیه‌. سڵاو له‌ تۆ له‌ سه‌رجه‌م هاوڕێ ماندو نه‌ناسه‌کانت. سڵاوی دڵی پڕ له‌ مرازی ئێمه‌ ئارسته‌ی گشت ئه‌و که‌سانه‌ بێت که‌ به‌ حه‌ق پێشمه‌رگه‌ی فیداکاری گه‌له‌ مه‌زڵوومه‌که‌یانن. وه‌ره‌تان به‌رز و ئیمانتان محکه‌م وه‌ک ئاگری و قه‌ندیل و چیا سه‌ر که‌شه‌که‌ی شاهۆی کوردان. کاک رحیم و هاو سه‌نگه‌رانی له‌ تیشکی سیمای راسته‌ قینه‌ی کوردان، ئه‌رکتان پیرۆزه‌، ماندو بوونتان هێزی دوژمن به‌زێنه‌، وره‌تان پۆڵاینه‌ و بیانوی کار کردنتان زۆر به‌ نرخ و شیرینه‌.بیانوتان، بیانوی کوردایه‌تیه‌. له‌ کۆتایدا..... داهاتو .. مێژوی نه‌ته‌وه‌که‌م مێداڵیای خۆراگری و ئه‌مه‌گداریتان ده‌کا به‌ به‌رۆکا.

حه‌یده‌ر محه‌مه‌دی/ نۆروێژ

rahener@gmail.com