Archive

Thursday, January 14, 2010

سنندج


امروز پنج شنبه، 24 دی ماه 88، مصادف با دومین سالگرد مرگ ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی کرد، در بازداشتگاه اطلاعات شهر سننندج، می باشد. در همین راستا بعد از ظهر امروز مراسمی در قبرستان بهشت محمدی شهر سنه، برگزار شد که با حمله ی نیروهای رژیم همراه بود .
http://www.youtube.com/rahimrashidi

No comments: