Archive

Saturday, February 6, 2010

اکثریت نادان، و اقلیت خائن

اوریانا فالاچی روزنامه نگار برجسته ایتالیائی، از وینستون چرچیل سئوال میکند: آقای نخست وزیر شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آنسوی اقیانوس هند میروید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید، اما این کار را نمیتوانید در بیخ گوشتان یعنی در کشور ایرلند که سالهاست با شما در جنگ وستیز است انجام بدهید؟

وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ میدهد: برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج داریم که آن دو ابزار را در ایرلند در اختیار نداریم. روزنامه نگار میپرسد: آن دو ابزار چیست ؟

چرچیل پاسخ میدهد: اکثریت نادان، و اقلیت خائن.

No comments: