Archive

Friday, June 14, 2019

وطن دوستی رحیم رشیدی و خیانت عرفان قانعی فردروشنفکران و مبارزانی که با دل و جان از حقوق مشروع ملت خود دفاع می کنند و از هر فرصتی برای دستیابی به حقوق و سرافرازی ملت خود بهره می برند بدون شک در جامعه خود از جایگاه ویژه برخوردارند و همواره مردم نیز به آنها با دیده احترام می نگرد. از سوی دیگر افرادی که به ملت و وطن خود پشت می کنند و بعنوان مزدوری برای لکه دار کردن مطالبات مشروع ملت خود تلاش می کنند نیز بعنوان خائن و وطن فروش قلمداد می شوند و همواره از سوی مردم و ملتشان مورد تحقیقر قرار می گیرند با این توصیف می توان گفت در طول تاریخ ملت کورد نیز همواره بین روشنفکران و مبارزان راستین ومزدوران و وطن فروشان کوردستان این کشمکش و جدل وجود داشته است در این مطلب سعی خواهیم کرد مقایسه ای بین رحیم رشیدی روزنامه نگار دلسوز ملت کورد که ساکن آمریکا است با عرفان قانعی فرد که فردی خائن و وطن فروش است و در سالهای اخیر بعنوان مزدوری در راستای لکه دار کردن مطالبات مشروع ملت کورد و رهبران سیاسی کورد تلاش نموده است، داشته باشیم.
رحیم رشیدی یکی از روزنامه نگاران فعال و دلسوز کورد است که در مبارزه ملی و دمکراتیک ملت کورد آموزش دیده است و در چند سال اخیر در آمریکا سکونت دارد می توان از رشیدی بعنوان یک کورد دلسوز نام برد که تا کنون در مراکز دیپلوماتیک آمریکا، کنگرس و مراکز بین المللی و بخصوص رسانه های جهان مطالبات مشروع مردم کورد را مطرح کرده است وی بخصوص در زمان برگزاری همه پرسی اقلیم کوردستان، موضوع همه پرسی اقلیم کوردستان را به شکل قابل توجهی در کنفرانس و اجلاس مقامات آمریکایی مطرح نمود و همواره از حقوق و مطالبات مشروع ملت کوردستان دفاع نموده است مسلما این چنین افرادی در جامعه کوردستان از جایگاه ویژه ای برخوردارند و تاریخ از آنها به نیکی یاد خواهد کرد.
از سوی دیگر فردی همچون عرفان قانعی فرد که به اصطلاح خود را تحصیل کرده می داند همواره با اقدامات و فعالیتهایش نه تنها خدمتی به ملت کورد انجام نداده بلکه بعنوان مزدوری دست نشانده از سوی نهادهای اطلاعاتی ایران برای تاثیر بر افکار عمومی تمام تلاشش را بکار می گیرد این فرد که اکنون بعنوان فردی خائن و وطن فروش شناخته شده است کرامت و شخصیت خود را از دست داده است و با پشت کردن به ملت خود تلاش می کند مطالبات مشروع ملت کوردستان را به گونه ای دیگر نشان دهد باید چه ذهنیتی داشته باشد؟ آیا دشمنان کورد که وی را به عنوان یک قهرمان و دلسوز نشان می دهند در پشت پرده هم اینچنین از وی یاد می کنند؟ کسی که به خاک، میهن و ملتش وفادار نباشد چگونه می تواند به ملتی دیگر وفادار باشد و چگونه می تواند مورد اطمینان دیگر ملتها باشد؟
قانعی فرد که برخیها وی را به عنوان نویسنده میشناسند در 15 سال اخیر با امکاناتی که از سوی نهادهای اطلاعاتی دریافت نموده است همواره تمامی تلاش خود را بکار بسته است با انتشار مقالات و مطالبی، ارزشهای ملی و بالاخص رهبران ملی کورد همچون قاضی محمد و ملا مصطفی بارزانی را مورد تحقیر و بی احترامی قرار دهد.
قانعی فرد که تمامی تلاش خود را برای مخالفت با کورد و کوردستان بکار گرفته است در سالهای اخیر با مدارک جعلی به اروپا، بریتانیا و آمریکا سفره کرده است این شخص که از سوی اف بی آی به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی ایران تحت تعقیب بود در مکزیک دستگیر شده است و اکنون در آمریکا در زندان می باشد.
قانعی فرد که از هر فرصتی برای مخالفت با مبارزات حق طلبانه کورد و کوردستان و بالاخص رهبر بارزانی دریخ ننموده است مدت سه سال است از سوی اف بی آی در کالیفرنیا به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی ایران در زندان است.
وی که برای ماموریت ویژه ای از سوی نهادهای امنیتی ایران به آمریکا فرستاده شده بود در مرز مکزیک دستگیر و بعد از تحقیقات، نیروهای امنیتی آمریکا متوجه شدند که وی برای جذب برخی از شخصیتهای ایرانی به سوی نهادهای امنیتی مامور شده است.
بنا به گزارشها، مسعود دریاپیما معروف به مایکل دریاپیما ساکن تکساس بعنوان وکیل مدافع وی تلاش بسیاری برای آزادی قانع فرد انجام داده است اما دادگاه آمریکا قانعی فرد را به 5 سال زندان محکوم کرده است آنچه که حائز اهمیت است این است که هزینه وکیل قانعی فرد از سوی پرویز ثابتی مسئول ساواک رژیم سابق ایران پرداخت شده است.
افراد و گروههای که قبلا از مطالب و مقالات عرفان قانعی فرد بر علیه بارزانی استفاده می کردند تاکنون در مورد دستگیری و زندانی شدن قانعی فرد سکوت کرده اند و اکنون برای مردم کوردستان بیش از پیش روشن شده است که اظهارات و مقالات قانعی فرد علیه اقلیم کوردستان و .
بالاخص رهبر بارزانی از کجا نشات می گرفتند.No comments: