Archive

Monday, March 21, 2011

سشنبه‌، شرکت در برنامه‌ "افق" صدای امریکا

تا کنون به «افق» نگاه کرده‌اید؟ «افق» نگاه ما باید به کدام دور دست ها باشد؟
برنامه‌ی تلویزیونی «افق» در فضایی باز دیدگاه‌ها از راست و چپ و میانه را با حضور مطرح ترین شخصیت‌های سیاسی آمریکایی و ایرانی روبروی هم قرار می‌دهد. «افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه‌های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. در «افق» قدرت گفتگو را تجربه خواهید کرد.

تاریخ: 22 مارس 2011، مصادف با 2/1/ 90
زمان:
12:00 به‌ وقت امریکا
5:00 به‌ وقت اروپای مرکزی
7:30 به‌ وقت ایران

مهمانان برنامه‌:
عبدالله‌ مهتدی رهبر حزب کومله‌ کردستان ایرا ن و رحیم رشیدی روزنامه‌نگار.


شما می‌توانید از طریق ماهواره‌ یا انترنت به‌ طور مستقیم این برنامه‌ را مشاهده‌ فرمائید و نیز در ان شرکت کنید.

No comments: