Archive

Thursday, June 9, 2011
روز سه‏شنبه، 8 ژوئن هیأتی از سازمان حقوق بشر کرد در آمریکا، متشکل از رحیم رشیدی و کارل هال و به سرپرستی دکتر پری قرداغی، ساعت 11 صبح در دفتر "جری کنلی"، نماینده‏ی ایالت ویرجینیا در کنگره‏ی آمریکا به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند.
در این دیدار رویدادهای سیاسی خاورمیانه به کلی مورد بحث قرار گرفت و وضعیت أسف‏بار حقوق بشر در ایران و سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این باره هیأت حقوق بشر از این عضو کنگره‏ی آمریکا خواستار شدند که برای رفع و حل مصائب و مسائل پناهجویان در آذربایجان، کمپ‏های کردهای ایرانی در کردستان عراق، ترکیه و اروپا کمک و حمایت نموده و تلاش نمایند که در این ارتباط آسان‏کاری بیشتر برای سازمان حقوق بشر کرد در آمریکا مهیا شود تا آنها نیز بتوانند انتظارات پناهجویان و پناهندگان را برآورده کنند.
جری کنلی عضو کنگره‏ی آمریکا، علاوه بر ابراز خرسندی خویش از این دیدار قول داد که خود پیگیر این مسائل گردد و اطلاعات هیأت حقوق بشر کرد نسبت به مسائل مورد بحث را مهم و با ارزش دانست.

No comments: