Archive

Sunday, January 15, 2012

توجە:

خوانندگان عزیز، اجلاس "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" در روزهای هفتم و هشتم ژانویه ٢٠١٢در شهر کلن آلمان برگزار گردید. همگان کم و بیش در مورد روند کار این کنفرانس شنیدەایم، اینک جهت اطلاع خوانندگان محترم توجە شما عزیزان را بە گزارش "همایش همبستگی پاریس" جلب می‌کنم کە در تابستان ٢٠٠٧ تهیە شدە است.
این گزارش کە حدود ٥ سال پیش تهیە شدە است، تنها با تغییر زمان و مکان کنفرانس در برگیرندە تکرار همان درد و رنج‌هایی است کە مدتهاست گریبانگیر کردهاست، راستی چە کسانی مسئول این اشتفە بازارند؟.

همایش اپوزیسیون ایرانی در پاریس

گزارش: رحیم رشیدی
ساعت 9:45 دقیقه صبح روز جمعه، 15 ژوئن 2007 میلادی برابر با 25 خردادماه 1386 خورشیدی، اجلاس بخشی از نیروهای مخالف دولت ایران تحت عنوان "همایش همبستگی ایران" در شهر پاریس، پایتخت کشور فرانسه برگزار شد. این اجلاس به مدت 3 روز و تا رأس ساعت 15:30 روز یکشنبه به طول انجامید.
در این همایش، بیش از 80 تن شرکت داشتند. کنگره ملیتهای ایران فدرال، حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، حزب دمکرات ایران، و شمار زیادی از شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون ایرانی، به عنوان شخص و نه به نمایندگی از سازمان یا جریانی سیاسی، در این همایش شرکت داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.
بیشتر تشکیل‌دهندگان همایش، پیشتر به جریان سلطنت‌طلبی گرایش داشتند که اکنون در دیدگاه و نظر خود تغییر ایجاد کرده‌ و بر این اعتقاد هستند که نظام سیاسی و حاکمیت آینده ایران باید از سوی مردم و در انتخاباتی آزاد و دمکراتیک تعیین شود. هدف از برگزاری چنین اجلاسی این بود که با شرکت سایر جریانها و به‌ ویژه کنگره ملیتهای ایران فدرال و نیروهای کردستانی، پلاتفرم مورد نظر خود را تحمیل کنند و از این طریق نیز به مشروعیت دست یابند. اما به سبب عدم وجود طرحی آنچنانی به موفقیت نرسیدند.
قابل ذکر است که نماینده حزب دمکرات کردستان ایران اولین سخنران همایش بود. ایشان از دعوت رسمی کنگره ملیتهای ایران فدرال به همایش پاریس ابراز خرسندی کرد و بر ضرورت تأمین حقوق ملی ملیتهای ایران به طور جدی اصرار ورزید. سپس نماینده سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، به ایراد سخنرانی پرداخت و بعد از آن گفتار کنگره ملیتهای ایران فدرال که بر فدرالیزه‌ شدن ایران آینده تأکید ورزیده بود، تقدیم به حضار شد. گفتار کنگره کلیه مباحثات همایش را تحت شعاع خود قرار داد و قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان به موافقت و مخالفت به ابراز نظر درباره‌ی آن پرداختند.
تأثیرات گفتار کنگره ملیتهای ایران فدرال به حدی بود که سازمان‌دهندگان و گردانندگان همایش از آقای شاهو حسینی، نماینده حدکا رسماً درخواست نمودند تا به هدف یافتن راه‌ حلی جهت برون ‌رفت از مسئله ملی در ایران یک جلسه ویژه برگزار نماید. نماینده حدکا ضمن استقبال از طرح آن درخواست، اعلام نمود که بدون شرکت نماینده کنگره ملیتهای ایران فدرال و سازمان انقلابی زحمتکشان در هیچ جلسه خصوصی و پشت درهای بسته شرکت نخواهد کرد. در نتیجه، آقایان همزه بایزیدی به نمایندگی گنگره‌ ملیتهای ایران فدرال، شاهو حسینی، دکتر میرو علیار و عبدالرضا کریمی به نمایندگی حدکا، ناهید بهمنی و زاگرس خسروی به نمایندگی کومله و کامبیز روستا، شهریار آهی و ماشاءالله سلیمی از طرف مقابل به تشکیل جلسه اقدام کردند.
در این نشست ویژه، علاوه بر وارد کردن انتقاد به دیدگاه توسعه‌طلبانه نیروهای سراسری و همایش پاریس در رابطه با عدم گرفتن مواضع شفاف و مناسب در مورد حل مسئله ملی در ایران، بر ادامه گفتگوها و نشستها تأکید شد.
لازم به ذکر است که به هدف یافتن راه ‌حلی مناسب برای حل مسئله ملی در ایران؛ به طوری که مورد پسند همه جریانها باشد، تصمیم به تشکیل کمیسیونی گرفته شد که تا سه‌ ماه آینده طرحی را بدین هدف تهیه و به تصویب شورای رهبری منتخب همایش پاریس که متشکل از 15 تن است، برساند. ضیا صدرالاشرافی از کنگره ملیتهای ایران فدرال، عبدالرضا کریمی از حزب دمکرات کردستان ایران، ناهید بهمنی از کومله، کامبیز روستا و شهریار آهی به نمایندگی از همایش پاریس، اعضای کمیسیون فوق‌الذکر را تشکیل می‌دهند.
قابل ذکر است که کنگره ملیتهای ایران فدرال، از جمله حدکا و کومله اعلام نمودند که تا موضعگیری شفاف و غیر مبهم شورای رهبری همایش پاریس درباره چگونگی رفع مسئله ملی در ایران، به هیچگونه پیمانی نمی‌پیوندند و به همین خاطر نیز از نامزدی برای شرکت در شورای رهبری اجتناب ورزیدند.
نکته قابل توجه در اجلاس این بود که کنگره ملیتهای ایران فدرال موکداً بر فدرالیزه‌ کردن ایران آینده اصرار می‌ورزید و مواضع و دیدگاههایش حائز اهمیت و قابل توجه ارزیابی می‌شد.
می‌توان گفت نقطه ضعف همایش پاریس این بود که تلاش می‌شد تا شخصیتها و سازمانها در انتخابات شورای رهبری صاحب یک رأی باشند که این موضوع از سوی نمایندگان کنگره، حزب دمکرات و کومله با رأی منفی مواجه شد. اما برخی از گروهها در حالی کە موضع و برنامه‌ای مناسب برای حل مسئله ملی در ایران پس از جمهوری اسلامی از سوی همایش پاریس وجود نداشت، تنها به منظور کسب شهرت و بدون در نظر گرفتن مضرات این موضوع، به جای فریاد بر آوردن، سیاست هماهنگی و سازش با گردانندگان همایش پاریس را در پیش گرفتند، اما در واقع با این اقدام هیچگونه رسمیتی را به دست نیاوردند. این امر نیز حاکی از انزوای همه ‌جانبه این گروهها است.

No comments: