Archive

Tuesday, July 17, 2012

اطلاعیه‌/ میزگردی در مورد فدرالیزم

روز دوشنبه‌، تاریخ 23 جولای 2012، در حومه‌ واشنگتن، سمیناری در مورد فدرالیسم با شرکت رحیم رشیدی و احمد تقوایی  برگزار می‌شود. شایان توجه‌ است که‌ رحیم رشیدی به‌ طرفداری از فدرالیزم و احمد تقوایی در مخالفت با ان صحبت خواهند کرد.
برگزار کننده‌ این میزگرد، "کانون دوستداران فرهنگ ایران" است، و شرکت در این سمینار برای عموم ازاد است.


تاریخ: دوشنبه‌، 23ی جولای
زمان: 7:00 بعد از ظهر
مکان:


James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna VA 22181 In Cafeteria Use Entrance 1 or 3

No comments: