Archive

Monday, July 21, 2014

فلسطین و غزە و اسرائیل


ایرانیانی کە برای طرفداری از فلسطین خیلی انسان دوست شدەاند، ولی در مورد جنایات بی شمار رژیم ایران، شرمگینانە سکوتی معنی دار پیشە کردەاند، نظرشان در مورد صحبت های سخنگوی گروە تروریستی حماس چیست؟ رحیم رشیدیپرسش مجری: "آیا حماس به اسرائیل پیشنهاد آتش بس کرده است؟"
پاسخ سخنگوی حماس: "خیر، این یکی‌ از دروغ‌های صهیونیست‌ها است، که آرزویشان این است که برای مدت ۱۰ سال در صلح و آرامش زندگی‌ کنند، اما ما باز هم آنها را آزار خواهیم داد تا اینکه یک صهیونیست هم بر روی سرزمین مان فلسطین نماند.
همه آتش بس‌ ها موقتی است، ما خواهان آتش بس طولانی مدت یا قرارداد صلح نیستیم، معنی‌ کلمه "آتش بس" در دیکشنری ما، آمادگی برای نبرد بعدی است.
ما باز هم با توسعه و تولید سلاح و عناصر جدید و تعجب آور ادامه خواهیم داد و انبارهای خود را برای نبرد‌های بعدی پر خواهیم کرد، تا اینکه به یاری الله دشمن صهیونیستی کّل سرزمین ما را ترک کند.”

منبع:
بی بی سی عربی

No comments: