Archive

Monday, March 2, 2015

فحاشی چرا؟

حذف یک کامنت، بهانەای برای فحاشی و تبلیغ برای برادرکشی در کردستان. لطفا بە کامنت های کە همراە این نوشتە اقای زمانی پست کردەام دقت فرمائید!. اینها چە فکر و جهتی را نمایندگی می کنند؟یک اتفاق جالب، پیش پا افتاده اما مهم!

یکی از تعاریف سانسور: هر گونه سیاست یا روشی که نه تنها اعمال، بلکه انگیزه های اعمال بشر را در ابراز عقاید، اندیشه ها، احساسات، و سایر مکنوناتش به نوعی محدودیت روبرو سازد.
دیروز مورخه 25.02.2015 یک فیلم ویدیو 39 ثانیه ایی از طرف کاک رحیم رشیدی در فیس بوک به اشتراک گذاشته شد. موضوع این فیلم نشست خبری در مورد وضعیت سلاح هسته ایی و شرایط ایران بود، که کاک رحیم رشیدی به عنوان خبرنگار کردستان TV از یوکیا آمانو یک سوال پرسید. در این خصوص برای من یک سوال پیش آمد و من هم در زیر همین فیلم یک کامنت به صورت سوال مطرح کردم و سوال من این بود (( کاک رحیم منظور شما از به اشتراک گذاشتن این فیلم کوتاه و سوال چی بود؟ در ضمن جواب سوال چی شد؟ )). وقتی دوباره به صفحه ی فیس بوک کاک رحیم مراجعه کردم تا شاید جوابی به سوال من داده باشد، متاسفانه متوجه شدم که کامنت من را حذف نموده. وقتی در پیام خصوصی دلیلش را پرسیدم؛ ایشان توضیح دادند ببخشید اشتباه شده و ادامه داد اگر کسی بی احترامی کند من کامنتش را حذف می کنم. اما من در سوالی که از ایشان پرسیدم هیچ بی احترامی نکرده بودم. دوباره یک کامنت دیگر در زیر همان ویدیو خطاب به کاک رحیم نوشتم. کامنت من ((سلام کاک رحیم رشیدی. خسته نباشید. شما دوست محترم چرا سوال من را حذف کردید؛ شما که این همه از دمکراسی حرف میزنید چگونه است که سوال من را بر نمی تابید و حذفش می کنید. سوال اینجاست که اگر شما در آینده کردستان ایران کار ه ایی شوید و قدرت داشته باشید چکار می کنید. اینجا است که باید به دمکرات بودن شما شک کرد. من بیاحترامی نکردم)).
اما متاسفانه برای بار دوم متوجه شدم کامنت دومی را هم پاک نموده است. متوجه شدم این کار عمدی است و به راحتی نوشته و کامنت من را سانسور و حذف میکند. این کار من را به تعمق واداشت؛ فکر کردم چه اتفاق جالبی آقای رحیم رشیدی با این همه فعالیت و تبلیغات درمورد آزادی بیان، مطبوعات و به عنوان یک خبر نگار و فعال سیاسی چرا به راحتی و بدون هیچ دلیلی دست به سانسور و حذف نقطه نظرات دیگران میزند. متوجه شدم که هر کسی در زیر این ویدیو به تشویق و تمجید آقای رحیم رشیدی پرداخته است, به آنها جواب داده اما کامنت و سوال و توضیح کوتاه من را حذف نموده است. باز هم تکرار میکنم باید به دمکرات بودن و دمکراس خواهی شما آقای رشیدی، شک کرد. آیا شما در آینده، در کردستان ایران یا هر کجای دیگر قدرتی داشته باشید به حذف و سانسور دگراندیشان و منتقدان نمی پردازید؟ شما در نداشتن قدرت تاب انتقاد و نظرات دیگران را ندارید اگر قدرت داشته باشید چه کار ها که نخواهید کرد. آزادیخواهی و ژست دمکراسی خواهی فقط با پوشیدن کت و شلوار، بستن کراوات درسمینار و حرف زدن نیست بلکه در روابط روزانه و عملکرد سیاست اجتماعی، فرآیند و باز تولید دارد و زیر ذربین مخاطبان خاص و عام است.
ناصر زمانی 26.02.2015

No comments: