Archive

Monday, May 25, 2009

تیشک تی وی، پرتوی در تضاد با تاریکی!

رحیم رشیدی
در چنین روزی در تاریخ بیست و چهارم ماه می دوهزارو شش میلادی برابر با سوم خردادماه هزارو سیصدو هشتادوپنج خورشیدی تیشک تی وی پخش برنامه های خود را آغاز کرد. توده های حق طلب کردستان و به ویژه مبارزین راه ازادی و سربلندی کردستان آغازبه کار صدا وسیمای ملی خود را جشن گرفته وآنرا رویدادی مهم و امیدبخش دانستند. تیشک تی وی از پنجره عشق و صداقت پا به میدان نهاد و ابرهای تیروتار گسترده بر آسمان اطلاع رسانی کردستان و ایران را کنار زد، با اینکه فاصله ها زیاد بود دلها را به هم پیوند داد و غرق در شادی و شعف کرد. اشک شوق درچشمان دوستداران رهایی کردستان حلقه زد و شیفتگان راه ازادی همدیگر را در اغوش کشیدند. عده ای جام های شادی را به هم زدند و شماری دستها سپاسگزاری را به سوی یزدان پاک بالا بردند، کسانی نیر خاطره روزهای سخت دفاع از کردستان را در ذهن خود مرورکردند. دریغا دراین میان نیز عده ای زانو غم بغل گرفتند و این پیروزی را خطری برای منافع خود قلمداد کردند و بدون هیچگون بررسی و کنکاشی ,کورکورانه علم مخالفت با آنرا را بلند کردند، انچه در توان داشتند در جهت ضربه زدن به این پنجره امید به کار بستند.انها نمی دانستند که بخشی ازثمره و نتایج مبارزات طولانی و مستمر ملت کرد و امید و ارزوی هزاران هزار انسان را در ورای تصاویر تیشک تی وی ببینند، چنان می پنداشتند که گستره عمل در تیشک تی وی تنها حول محور اقدامات تعدادی انسان صاحب اراده می چرخد که با وجود ناملایمات و ناهمواریهایی مختلف مبارزه استین همت را دراین راه بالا زده اند و با تکیه بر مردم خود تصمیم به راه اندازی تیشک تی وی نمودند. بی خبر از آن که آرمان و میدان عمل تیشک تی وی بسیار گسترده تر از خواست و منافع گروه و یا جمعی کوچک بوده ، گستره ای که هیچگاه مخالفین توان پا نهادن درچهارچوب ان را نداشتند، تا اینکه در این زمینه جامعه داوری نمود و پاسخی در خور به آنان داد و ان نیز جز به حاشیه راندن و دور نمودن از خود چیز دیگری نبود.
تیشک تی وی هیچگاه کوره را تیروه تار را در پیش نگرفته و جز در مسیر افتخارو سربلندی گام راهی در ننهاد و نمی نهد. با همه این اوصاف تیشک تی وی هیچگاه تندروی را پیشه خود نکرده است و نمی کند و خود را به مبانی و اصول کار میدیای متعهد و پاسخگو می داند، در این راستا همچنان به وظایف عمومی کار اطلاع رسانی پایبند می باشد و به این شیوه پایگاه خود را در میان جامعه هرچه مستحکمتر می کند.
خانواده شهدا ، آنانی که عضو یابخشی از پیکر خود را در طول مبارزات آزادی بخش کردستان فدا نموده اند، ، کسانی که در کوران حوادث ودر روزهای سخت مبارزه سرود ماندگاری را سر میدادندو با مقاومت خود مهر ماندگاری ابدی را براین مرز و بوم و قامت استوار کردستان می زدند، آنهایی که در میان بمب و باروت و آتش و دود به مقابله با فتوای جهاد دیوسیاه جماران پرداختند،پیشمرگه هایی که کوهها و دره های کردستان را مامن و استراحتگاه خود نمودند تا استمرار و ادامه ی مبارزه را ممکن سازند، شادی نمودند و نقل و نبات و شیرینی پخش کردند و شادی و سرور سراپای وجودشان را فرا گرفت.
تمامی این تلاش ها از انجا سرچشمه گرفت که تیشک تی وی با اراده ای قوی دست در گلوگاه سیاهی انداخت . شکی نیست که تیشک تی وی با پشتیبانی و همراهی مردم و دوستان جنبش کردستان دیر یا زود به خاک ذلت نشستن دیو سیاه و ضحاکان ماردوش قرن را همچون خبری شاد به جامعه ای که بیش از این تاب و توان مرگ و نابودی ندارد, تقدیم کند.
تیشک تی وی رسانه ی است که با تلاش و پشتکار چندین ساله و زحمات گسترده فرزندان ملت کرد پا به میدان اطلاع رسانی کردستان نهاد. گرچه دیرتر از انکه انتظار می رفت پا به این عرصه نهاد و مدتی دوستداران خود را چشم به راه گذاشت، اما بدور از هر مبالغه ای تلویزیون تیشک بیشتر و زودتر از انکه انتظار می رفت جای خود را در دل میلیونها انسان تشنه ازادی و عدالت و مدافعین حقوق بشر باز کرد و از یکسو بذر امید و اعتماد به خود را در دل تمامی رهروان راه آزادی افکند و از دیگرسوآرامش و خواب نوشین را از چشمان دشمنان ازادی ربود.
تلویزیون تیشک در همان ابتدای پخش برنامه های خود پرچم مقدس کردستان ، تصاویر رهبران مبارزات جنبش رهایی بخش کردستان و قامت استوار مدافعان ماندگاری ملت کرد را پخش نمودو بدون حاشیه و گوشه و کنایه و با صراحت و روشنی تمام در همان ثانیه های اغازین پخش برنامه های خود، پیام جمهوری کردستان و پیشوای ملت کرد را به گوش همه دوستان و در همان حال تمامی دشمنان ملت کرد رساند.
تیشک تی وی از این جایگا و در کنار آرامگاه رهبران در غربت خفته کردستان روشنگری وافشای جنایات دشمنان کردستان و کرد را آغاز نمود و با این کار خود وظیفه ای سنگین و دشورا را پذیرفت. در آغاز تصمیم گرفت بدون هرگونه تردیدی علیه تروریسم عمل کند و ناگفته ها را دراین زمینه افشا نموده و به آگاهی عموم برساند، در این زمینه نیز همانند همیشه اتکای اصلی حرکتش، اراده و نیروی هم میهنان آزادیخواه و فعالین آشکار و پنهان کردستان بوده است.
تلویزیون تیشک برای گسترش و اشاعه فرهنگ دیالوگ و گفتمان سازنده تلاش می کند و در راستای اتحاد و همسویی آزادیخواهان کشور به طور عموم و فرزندان ملت کرد به ویژه تلاشی پیگر را آغاز نموده است و در این راه سعی دارد که روشن و بی پرده و در عین حال بدون اینکه سطح آگاهی مردم را کم بینگارد تلاش نماید.
تلویزیون تیشک در اوضاع و احوالی اغاز به کار نمود که جغد شوم حاکمیت بانگ نابودی و ویرانی را سرمیداد. در چنین اوضاعی تیشک تی وی با اتکا به مردم تمامی سدها و موانع را شکست و مرحله ی تازه از مبارزات حق طلبانه مردم کردستان را در راه رسیدن به آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر اغاز کرد.
بینندگان دراولین پیامهای خود از تیشک تی وی خواستند که از بزرگنمایی رویدادها و تحریف وقایع دوری نماید و در این راستا ادامه دهنده فرهنگ رسانه یی رادیو صدای کردستان باشد به این ترتیب این افکار عمومی جامعه بود که قوانین و متد کار و فعالیت تلویزیون تیشک را پی ریزی نمود و این رسانه را همچون تریبون مورد اعتماد آزدایخواهان کشور معرفی نمود و در این خصوص ما را متعهد به حفاظت و ادامه این متد مدرن و امروزین رسانه ای کرد.
اگرچه تیشک تی وی در طول فعالیت خود به اندازه نیاز وسایل و امکانات پخش را در دست نداشته واز اجازه کار و فعالیت اشکار را در کشور و درمیان مردم برخوردار نبوده، با این وجود به تریبونی تبدیل شده است که اعتماد و توجه میلیونها انسان شیفته اخبار و اطلاعات درست را به خود جلب کرده است. این اعتماد از راستگویی و حقیقت گویی این تلویزیون سرچشمه می گیرد. امری که دشمنان کردستان را بسیار عصبانی و خشمگین کرده است.
تیشک تی وی دراین مدت به جایگاهی تبدیل شده است که زنان ستمدیده جامعه از آن به عنوان سنگری در راه مقابله با سنت ها و رسوم کهنه استفاده کنند و در همان حال اعتمادبه نفس بیشتر را در خود برای ادامه مبارزه احیا کنند. تیشک به محفلی تبدیل شده است تا هنرمندان، روشنفکران و دوستداران زبان و ادبیات کردی گرد هم آیند و به‌ تبادل افکار وعقیده‌ مشغول شوند، تیشک مکان جوانان است تا از این طریق تلاشهای خود را برای ساختن دنیایی بهتر پیگیری کنند.
از طریق تلویزیون تیشک کودکان و نوباوه گان ملت کرد به زبان مادری خود با شور و اشتیاق زیاد آشنا می شوند و به فراگیری آن می پردازند. اینجاست که دیگر کودک شش سال کرد مجبور نمی شود در همان اولین روز مدرسه کلمه( دایک) یعنی مادررا از ذهن خود پاک کند و از معادل فارسی آن استفاده کند.
تلویزیون تیشک با وجود اینکه تا به حال با ترفندها و تبلیغات سو و منفی دشمنان روبرو شده اما هیچگاه از دایره منافع کلی مردم دور نشده است و در این راستا نیز همانند موارد دیگر این مردم کردستان بوده اند که تنها تکیه گاه راستین تیشک تی وی بوده اند. شکی در آن نیست که تیشک تی وی صدای مردم و سیمای واقعی کردستان است؛ فریاد آزادیخواهان در بند کشور و تریبون فریادهای دمکراسی خواهی ملت های ایران است.
با اذعان به اینکه تیشک از عیب و نقص بری نیست ، برنامه هایش در حد خواسته های خواستارانش نبوده و سرانجام با اینکه از توانایی مادی کمی بهرمند است، لیکن برکسی پوشیده نیست که تیشک تی وی در طول حیات خود حامل بوسه های کوهستانهای کردستان به اعماق روستاها و شهرهای کردستان بوده است و به همین دلیل است که تا این اندازه محبوب بوده و به پنجره ای برای امیدواری و اتکای آزادیخواهان میهن درچهار گوشه جهان تبدیل شده است.
با وجود اینکه تلویزیون تیشک در طول فعالیت خود به ناحق زخم زبان خورده و اتهامات ناروایی را تحمل کرده است ، لیکن مدام در مقابله بااین ناملایمات همواره با نرمش برخورد کرده و زبان خوش و استدلال منطقی نتیجه و پاسخ همه این ناملایمات بوده است.
تیشک تی وی از اغاز تاسیس تا به امروز با کار و تلاش خستگی ناپذیر جمعی از مردم دلسوز و ازخودگذشته و در چهارچوب مفاهیم و پروژه دمکراسی خواهی و مردم سالاری فعالیت خود را به پیش برده است و در مقابله با روند تغییرات جامعه سعی وتلاشش بر این بوده که از چهارچوب و معیارهای کار رسانه ای امروزین و مدرن خارج نشود. بی شک این تنها مردم هستند که در این زمینه می توانند کار و فعالیت تیشک را محک بزنند و موفقیت آنر همچون مدالی افتخارآمیز به گردن آن بیندازند.
تیشک تی وی به مثابه ثمره ی مبارزه ای طولانی و پیگیر هیچگاه به تریبونی جهت جدل و بحثهای بی پایه و اساس هیچ فرد و گروه خاصی تبدیل نشده است و بر عکس وظیفه داشته و دارد که حافظ رسالتی تاریخی و پاسدار پرستیژ و افتخارات مبارزه ای پیگیر و طولانی باشد، همچنانکه تا به حال این رسالت را به درستی حفظ کرده است.
در سالروز آغاز به پخش برنامه های تلویزیون تیشک به عنوان صداو سیمای ملی کردستان به خرمن افتخارات کار و مبارزه در این مدت می نگریم و همگام ارج می نهیم زحمات تمامی کسانی را که برای ارتقا و پیشبرد کار این رسانه ملی تلاش کرده اند و جدا از خدمت به ملت خود افتخاری را نیز درکارنامه خود به ثبت رسانده اند.
سپاسگزار تمامی کسانی هستیم که در این مدت با انتقادات و پیشنهادهای سازنده ی خود ما را در جهت هرچه بهتر شدن برنامه های تیشک یاری کرده اند.
در سالروز اغاز بکار تلویزیون تیشک یکبار دیگر تعهد خود را به تمامی معیارها و پرنسیب های کار رسانه ای یاداور می شویم و همزمان وفاداری خود را به ادامه کار در جهت حفظ منافع درازمدت ملت کرد تکرار می کنیم واعلام می داریم که در این زمنیه هیچگونه تهدید و ارعابی سد راه ما نخواهد شد چرا که همچون گذشته به بینندگان دلسوز و مردم فداکار خود متکی هستیم.
درود بر تیشک تی وی شمع همیشه فروزان مسیر طوفان.
درود بر تمامی کسانی که در جهت ارتقا و ادامه پخش برنامه های تیشک مار یاری کرده اند و می کنند.
درود بر همه انهایی که هم اکنون با تلاش پیگیر خود تلویزیون تیشک را میهمان دوستداران آن می کنند.
و سرانجام درود و سپاس فراوان نثار توده های ملیونی مردم کردستان که تیشک تی وی از آنان و برای آنان است.
فرخنده و پیروز باد سالروز اغاز به کار تلویزیون تیشک.

1 comment:

omid said...

سلام دوست عزیزوزحمتکش وبلاگ قشنگی داری که میتوانم بگویم به روزترین و
بلاگ است باتشکرازشما که خستگی ناپزیرهستی