Archive

Thursday, September 17, 2009

یک پیشمرگ دوران جمهوری کردستان در سقز چشم از جهان فرو بست.


یک پیشمرگ دوران جمهوری کردستان در سقز چشم از جهان فرو بست.
امروز تاریخ 26 شهریور 1388ی خورشیدی، برابر با 17 سپتامبر 2009 میلادی، حاج معروف رشیدی که‌ فردی وطن دوست و از مبارزین دوران جمهوری کردستان و یکی از شرکت کنندگان در جنگهای "قاروا و مامه شا" که به فرماندهی مصطفی خوشناو در زمان جمهوری کردستان در سقز رخ داد ه‌ بود در بیمارستان عمومی این شهر دار فانی را وداع گفت.
وی در روستای "اینگی کند" در سال 1300 خورشیدی به دنیا آمد و تحت فرماندهی علی بگ شیرزاد به صف پیشمرگان حزب دمکرات در آمد.
او یکی از شجاع ترین پیشمرگان تحت فرماندهی علی بگ شیرزاد بود. نامبرده‌ در جنگ بزرگ "قاراوا" زخمی شد و دوران نقاهت خود را در روستای "موکه" گذراند.ایشان در زمان سقوط جمهوری کردستان تا "ترگور و مرگور" همراه بارزانی بود. بعد از سقوط جمهوری کردستان به روستای "مرخوز" مهاجرت کرد و تا اخرین روزهای عمر خود در انجا ماند.
شایان توجه‌ است، ضمن اینکه‌ یک دختر نامبرده‌ به‌ اسم "سلطنت رشیدی" در راه‌ ازادی مردم کرد شهید شده‌ است، خود نیز به‌ دلیل حق طلبی بارها در زندان های جمهوری اسلامی ایران مورد شکنجه‌ قرار گرفت.
امروز جسد این انسان شریف با حضور بستگان وی و هزران نفر از مردم کردستان در مراسمی با شکوه‌ در روستای مرخوز به‌ خاک سپرده‌ شد

No comments: