Archive

Sunday, November 29, 2009

لطفا ببینید. (video)

مصاحبه مازیار بهاری با تلوزیون.سی.بی اس. در رد سناریوی اعترافاتش در زندان رژیم، آنرا ببینید
مجله نیوزویک، در آخرین شماره خود گزارش مشروحی از دوران زندان و شکنجه و اعتراف گیری از "مازیاربهاری" خبرنگار و گزارشگر خود دارد. مازیار بهاری را پس از انتخابات 22 خرداد دستگیر کردند و پس از اعتراف گیری و نمایش آن در تلویزیون آزادش کردند. او اکنون از ایران خارج شده و شرح دوران زندان و شکنجه خود را دراختیار تلویزیون ها و مطبوعات گذاشته است.
آنچه او، اکنون می گوید، نفی کامل اعترافاتی است که به زور شکنجه از او در زندان گرفتند و پخش کردند. او مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت: وقتی می خواستند من را آزاد کنند، تهدید کرده بودند که در باره آنچه که در زندان دیدم و بر سر خودم آوردند دهان باز نکنم. با همین شرط به من اجازه خروج از ایران دادند. آنها به من گفتند «ما همه جا هستیم. اگر دهان باز کنی تو را در گونی کرده و به ایران بر میگردانیم!»
مازیار بهاری گفته است: من شکنجه فیزیکی و روانی شدم. با شلاق، مشت و لگد مرا در زندان زدند. به من می گفتند که مغز متفکر جاسوس رسانه ای هستم! چشم های من را تمام مدت می بستند، مگر در سلول. یکبار نوشته هائی را مقابلم گذاشتند که مضمون آنها چنین بود "خدایا به من رحم کن. خدایا به من کمک کن". بعد از آن، یک صبح زود، ساعت 4 من را بیدار کردند و گفتند می خواهیم اعدامت کنیم. من تحت این فشارها، قبول کردم آنچه را که آنها می خواهند در دادگاه بگویم. یعنی بگویم که جاسوسم.»
مازیار بهاری از روزهای راهپیمائی و شلیک بسیج و نیروهای انتظامی به سوی مردم گفته است و حتی فیلمی را که تاکنون کمتر دیده شده بود، تلویزیوین CBS نشان میدهد که بهاری با تاثر بسیار تیر خوردن یک جوان و سرنگون شدن او را تائید می کند.
او می گوید که بازجوی وی تصور می کرده "نیوجرسی" بهشت است و در آنجا می توان 72 زن داشت! و به من بخاطر زندگی در این بهشت حسادت می کرد. به من گفتند که اینجا (زندان اوین) پایان زندگی توست.
بهاری در بخش دیگری از مصاحبه تلویزیون و همچنین در گزارشی که نیوزویک به قلم وی منتشر کرده با قاطعیت می گوید و می نویسد که در ایران حکومت در اختیار سپاه پاسداران است.
لطفا برای دیدن برنامه لینک زیر را کلیک کنید:

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=5737140n

No comments: