Archive

Monday, September 17, 2012

دوشنبه، ۲۷ شهریور، ۱۷ سپتامبر، موضوع برنامه: «بیستمین سالروز ترور میکونوس»

 مهمان ها: شهره بدیعی، همسر نوری دهکردی، یکی از قربانیان میکونوس، از ژنو؛ رویا حکاکیان، نویسنده کتاب «قاتلان قصر فیروزه»، از لندن؛ دکتر ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئيس
جمهوری ایران پس از انقلاب، از پاریس؛ پرویز دستمالچی، از بازماندگان ترور میکونوس، از برلین؛ شاهو حسینی، از شاهدین دادگاه میکونوس، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از ایران، از پاریس؛ رحیم رشیدی، روزنامه نگار کرد، عضو فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران.

ساعت ٩ تا ١٠ شب به وقت تهران. لطفا پرسش های خود را اينجا بنويسيد.

No comments: