Archive

Monday, September 24, 2012

چاپ و انتشار کتاب "گفتمان‌های معاصر اجتماعی"کتاب "گفتمان‌های معاصر اجتماعی" که یک پروژه علمی و آکادمی است، چاپ و انتشار یافت.
 این پروژه توسط مرکز فرهنگی "هم‌زبان" که از پیروان آیین بهایی است یک سال زمان برده است و ٢١ نفر از فعالین گوناگون ایرانی در این پروژه شرکت داشته و مقاله‌ آن‌ها در این کتاب منتشر شده است.
مقاله و گفتار افرادی همچون؛ محسن سازگارا، عبدالکریم لاهیجی، عمادالدین باقی، فاطمه حقیقت‌جو، رحیم رشیدی، آرام حسامی، کاویان میلانی، محمد نوری‌زاد، مهرداد مشایخی، امیرحسین گنج‌بخش و چند تن دیگر در این کتاب منتشر شده است.
لازم به ذکر است که این کتاب توسط انتشارات "ایرانیان" در واشنگتن و در ٥٣٠ صفحه منتشر شده و تصمیم گرفته‌اند که در چند ماه آینده این کتاب را به زبان انگلیسی نیز منتشر کنند

No comments: