Archive

Wednesday, June 12, 2013

بیست‌وسومین دور نشست‌های شورای حقوق بشر، سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد


 • بیست‌وسومین دور نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان ملیت‌های ایرانی تحت عنوان "آیندەی ملیت‌های ایرانی بعد از احمدی‌نژاد" در ژنو برگزار شد.
  این نشست، ٢١ خردادماه ٩٢، مصادف با ١١ جون ٢٠١٣، از سوی "سازمان ملت‌های بی‌دولت" (UNPO) و با پشتیبانی یک سازمان ایتالیایی "انجمن رادیکال مخالف با خشونت" در ژنو برگزار شد.

  نشست با سخنان "آنتونیو ستانگو" رئیس "سازمان رادیکال مخالف خشونت" آغاز به کار کرد و سپس "هیلل نویر" رئیس سازمان "یوین واچ" در رابطه با حمایت و پشتیبانی از ملیت‌های ایران سخنانی ایراد نمود و در سخنان خود به عدم تطابق سیاست‌‌های رژیم ایران با معیارهای جهانی اشاره نمود.
  در ادامه این نشست، دکتر کریم عبدیان، نماینده "سازمان حقوق بشر اهواز" و بنیاد آموزش و پرورش اهواز در مورد غیردمکراتیک بودن انتخابات ایران سخن به میان آورد و در این رابطه گفت: "زنان، اقلیت‌های مذهبی و شهروندانی که سایر ادیان را دارا می‌باشند حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارند لذا ما در این انتخابات شرکت نخواهیم کرد زیرا هیچ تغیری در زندگی و معیشت ملیت‌های ایرانی ایجاد نخواهد کرد."
  در بخش بعدی این نشست، عبدالله حجاب، نمایندەی حزب دمکرات کردستان ایران در UNPO))، سخنانی را ایراد نمود و در سخنان خود تاکید نمود: " تغیر رئیس‌جمهور در ایران هیچ‌گونه نفع و سودی برای آزادی و دموکراسی نداشته و پست ریاست‌جمهوری در ایران تنها پستی سمبولیک است."
  عبدالله حجاب بر این باور بود که برای ایجاد تغیر، الزامیست که قانون اساسی ایران تغیر پیدا کند و نیروهای سپاه پاسداران و نظامی رژیم در میدان سیاسی حضور نداشته باشند.
  سپس "بابان الیاسی" نمایندەی حزب دمکرات در سوئیس در رابطه با انتخابات نمایشی ریاست‌جمهوری ایران سخن گفت و اشاره نمود که انتخابات در ایران با معیارهای جهانی بسیار متفاوت می‌باشد و با قوانین بین‌المللی مخالف می‌‌باشد.
  در بخشی دیگر از این نشست، تیمور الیاسی نماینده مجمع حقوق بشر کردستان ــ ژنو سخنان ایراد نمود.
  نماینده مجمع حقوق بشر کردستان ــ ژنو در سخنان خود تاکید کرد که رژیم ایران برای تسلیم نمودن ملیت‌های ایران در قبال خواستەهای خود از اعدام و همچنین مواد مخدر استفاده می‌کند.
  همچنین مارینا نمت نویسنده کتاب "زندان تهران و بعد از تهران" برای حضار به ایراد سخنرانی پرداخت. وی کە مسیحی است و در سن ١٦ سالی و از سال ٦٠ تا ٦٢ در زندان اوین تهران زندانی بودە است از تجربە و خاطرات ان دوران سخن گفت.
  در همین ارتباط "دکتر حاجی محمد کورد"، نمایندەی سازمان مدافع حقوق بشر ترکمنستان ایران سخن گفت و در سخنان خود به سیاست تبعیض و نقض حقوق بشر ملت ترکمن در ایران اشاره نمود و خواستار تحصیل بە زبانی مادری بود...

No comments: