Archive

Wednesday, March 4, 2009

نا آرامی در شهر مریوانشهر مريوان در سومين روز اعتصاب به سر ميبرد، روز 14اسفند87 سومین روز از اعتصاب سراسری مردم مریوان میگذرد
ماموران اداره اطلاعات با فشار بر بازاریان و کسبه سعی در شکستن اعتصاب کردند اما با مقاومت مردم روبرو شدند و نتوانستند کاری از پیش ببرند.
ماموران اطلاعات در چهار راه بایوه نگهبانان پاساژ ایینه و امینی و مولوی را تهدید کرند که در صورت باز نکردن پاساژ انها را باز داشت میکنند.
دربین مردم قرار بر این گذاشته شده است که تا قبول کردن خواسته های خود از اعتصاب دست بردار نخواهند شد.
بنابر این اعتصاب ادامه خواهد داشت و در روز جمعه قرار است که از میدان شبرنگ نماز گزاران و همه اهالی مریوان با پای پیاده به سوی فرمانداری حرکت کرده و نماز جمعه را در جلوی فرمانداری اقامه کنند و بعد خواسته های خود را با فرماندار و مسولان حکومت در میان بکذارند
روز دوشنبه تاریخ 12 اسفند، برابر با 2 مارس 2009، مردم شهر مريوان در اعتراض به وضع گرانی و بيكاری و همچنين بستن مرزها توسط جمهوری اسلامی تمامی دكانها و مغازه های خود را بستند و به خيابان ريختند و به شعار بر عليه وضع موجود پرداختند.
سپس مردم به طرف فرمانداری شهر مريوان به حركت افتادند و مقابل درب ورودی فرمانداری به تحصن خود ادامه دادند و خواستار جوابگويی مسولين رژيم شدند صدها مامور لباس شخصی و سپاهی و نيروی انتظامی متحصنين را محاصره كرده اند و مردم با دادن شعار خواستار حضور فرماندار برای پاسخگويی شدند.
بعد از دو ساعت فرماندار مريوان به ميان متحصنين امد و از مردم خواست كه به خانه های خود برگردند ولی مردم خواستار جواب قاطع فرماندار شدند و ايشان فقط به دادن وعده و وعيد بسنده كرد و گفت كه با مسولين بالاتر تماس خواهد گرفت.
وضع شهر به شدت امنيتی است و احتمال هر گونه برخورد و ضد و خورد بين مردم و نيروهای امنيتي ميرود.
توفان در راه است:
سرکرده سپاه پاسداران اعلام کرد که سپاه در حال تدارک مقابله با تهديدات داخلی است.‏ محمد علي جعفری، با تاکيد بر اینکه او و ساير مقامات ارشد جمهوري اسلامی از تهديد خارجي ‏و نظامی نگران نيستند، خبر از بیمناکی از تحولات داخلی داده است.

No comments: