Archive

Wednesday, January 23, 2019

reḧîm reşîdî rojnamenûsî çalakî kurdistanreḧîm reşîdî rojnamenûsî çalakî kurdistan tî vî û kurdistan24, wek kesayetî 2018î emirîka destinîşan krawe. kak reḧîm çalakane beşdarî prês konfrranisekanî koşkî spî dekat û be dwayi dplomat û karibedestekanda degerrê û bas û minaqeşeyi kurdistaniyan pêdekat. prsiyarekeyi le serok tirramp û wellamî serokî emirîkaş dengî dawetewe ke pêyi gût: fermû mster kurd. înca e pesin û hellgutineyi bew bonayewe tirramp leser kurd gutinî. 
ciya leweyi pîrozbayî germ le kak reḧîm reşîdî dekem, deşzanîn ke ew buwe minasebe bo eweyi karibedestanî wayt haws qseyi baş leser dahatuwî kurdistan biken. êsta ke le emirîka wa bayexî pê deden pêwîste le kurdistan rengdaneweyekî başitirî pê bidrê.

Sero Qadir

No comments: