Archive

Wednesday, November 13, 2013

تظاهرات علیە رژیم ایران در آمریکا
رحیم رشیدی/ واشنگتن

روز سەشنبه، تاریخ ٢١ آبان‌ماه سال ١٣٩٢، برابر با ١٢ نوامبر ٢٠١٣ میلادی، بنا به فراخوان ٢٠ سازمان و اتحادیەی سیاسی، مدنی، حقوق بشری کردستانی و ایرانی، یک تجمع اعتراضی در مقابل وزارت امور خارجەی آمریکا برگزار گردید.
تجمع اعتراضی در واشنگتن به منظور محکوم نمودن اعدام جوانان توسط رژیم اسلامی ایران برگزار شده است.
حاضرین در این تجمع اعتراضی با سر دادن شعار و حمل پلاکاردهایی، حمایت و پشتیبانی خود را از زندانیان سیاسی کُرد اعلام و اعدام جوانان کُرد و ملیت های تحت ستم توسط رژیم ایران را محکوم کردند.
در تجمع اعتراضی در راستای محکوم نمودن اعدام جوانان کُرد در مقابل وزارت امور خارجه آمریکا، پس از قرائت چندین پیام از سوی برگزار کنندگان این تجمع اعتراضی، قطعنامەی شرکت‌کنندگان قرائت گردید.
در قطعنامەی شرکت‌کنندگان تجمع اعتراضی واشنگتن از وزارت امور خارجه آمریکا و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری درخواست شدە بود که در راستای توقف حکم اعدام از سوی حکومت ایران به این رژیم فشار آورده و جنایت‌های رژیم اسلامی ایران را محکوم کنند.
قابل ذکر است کە تام کارد دیپلمات وزارت خارجە در بخش ایران مستقیما قطعنامە تظاهرات کنندگان را دریافت نمود و قول داد کە خواستەهای انان را با مقامات بلند پایە وزارت خارجە در میان بگذارد.
در همین رابطه، نوزدهم آبان‌ماه سال جاری، با شرکت شمار زیادی از کُردها و فعالین حقوق بشر و با ابتکار حزب دمکرات و کومله‌، تجمعی اعتراضی در شرق کانادا علیه رژیم اسلامی ایران و در راستای محکومیت اعدام جوانان کرد توسط این رژیم برگزار گردید.
شایان توجە است کە، رژیم اسلامی ایران در تاریخ سیزدهم آبانماه، "شیرکو معارفی" فعال سیاسی کُرد را در زندان سقز در کُردستان ایران اعدام کرد.
"شیرکو معارفی" به اتهام "محاربه از راه عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف رژیم ایران" ٥ سال پیش از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رژیم در شهر سقز به اعدام محکوم شد.
با اعدام شیرکو معارفی، شمار اعدامها طی کمتر از یک هفتە به ٣٧ تن رسید که ١١ تن از آنان کُرد هستند و بیشتر آنها از افراد ملیتهای ایران نظیر بلوچ، کُرد، عرب و آذری می باشند.

No comments: