Archive

Tuesday, November 12, 2013

برگزاری تجمع اعتراضی علیه رژیم ایران در تورنتو

رحیم رشیدی/ کانادابا شرکت شمار زیادی از کُردها و فعالان حقوق بشر، تجمعی اعتراضی در شرق کانادا علیه رژیم اسلامی ایران برگزار گردید.
روز یکشنبه، تاریخ نوزدهم آبان‌ماه ١٣٩٢، با درخواست ١٨ سازمان سیاسی و مدنی ایران و کُردستانی و با ابتکار حزب دمکرات کُردستان ایران و حزب کومله‌ی کُردستان ایران در شرق کانادا، تجمعی اعتراضی در شهر تورنتو برگزار شد.
این تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری شهر تورنتو و جهت محکوم کردن سیاست اعدام زندانیان سیاسی و اعتراض به موج اعدام در ایران و ابراز نارضایتی از سیاست‌های رژیم اسلامی ایران سازمان داده شده بود.
تجمع‌کنندگان با نوشتن پلاکارد، تصاویر و شعارهای مختلف، پشتیبانی خود را از زندانیان سیاسی در ایران ابراز کردند.
پس از خواندن چندین مقاله و پیام‌ احزاب و جریان‌های سیاسی، قطعنامه‌ی معترضین قرائت گردید که در آن از رژیم اسلامی درخواست شده بود اعدام در ایران را متوقف و تمام زندانیان سیاسی در این کشور را آزاد کنند.
"شریف بهروز" نماینده‌ی حزب دمکرات کُردستان ایران در آمریکا و کانادا، مباحثی را در رابطه با هماهنگی و تجمع‌های اعتراضی این چنینی علیه رژیم ایران ایراد و ان را مهم قلمداد کرد و گفت: "چنین تجمع‌هایی می‌تواند در کاهش اعدام‌ها در جامعه‌ی ایران و به ویژه کُردستان موثر باشد..".
معترضین با خواندن سرود "ای شهیدان" به تجمع خود پایان دادند.
شماری از ملیت‌های ایران، طرفدار حقوق بشر و سازمان‌های مخالف اعدام، در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند.
شایان توجە است کە، رژیم اسلامی ایران در تاریخ سیزدهم آبانماه، "شیرکو معارفی" فعال سیاسی کُرد را در زندان سقز در کُردستان ایران اعدام کرد.
"شیرکو معارفی" به اتهام "محاربه از راه عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف رژیم ایران" ٥ سال پیش از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رژیم در شهر سقز به اعدام محکوم شد.
با اعدام شیرکو معارفی، شمار اعدامها طی کمتر از یک هفتە به ٣٧ تن رسید که ١١ تن از آنان کُرد هستند و بیشتر آنها از افراد ملیتهای ایران نظیر بلوچ، کُرد، عرب و آذری می باشند.

No comments: