Archive

Friday, December 24, 2010

هشدار هشدار هشدار

طی چند روزه آینده هیچ فایل پیوست شده یا هیچ ایمیلی را تحت عنوان کارت پستال (Postal Card) باز نکنید، حتی اگر این نامه از طرف دوستتان برای شما ارسال شده باشد.
همین حالا با ارسال این نامه به دوستانتان کامپیوتر آنها را از یک مشکل خیلی جدی نجات دهید. 20 بار دریافت کردن این نامه بهتر از آلودگی دوستتان به این ویروس است در حالی که شما میدانستید ولی دریغ کردید و به او نگفتید. ویروس فوق حتی توسط خبرگزاری سی ان ان به عنوان مخرب ترین ویروس کامپیوتری اعلام شده. این ویروس توسط کمپانی مک آفی شناسایی شد و تا کنون راهی جهت تعمیر آن پیدا نشده. متن فوق را کپی، یا لینک کنید و برای دوستانتان ارسال نمایید، با این کارتان همگی از یک مشکل خیلی جدی نجات خواهیم یافت.

No comments: