Archive

Sunday, October 20, 2013

سفیر فلسطین و عربستان در مکزیک: مسئله‌ی ملت کُرد را مشروع می‌دانیم


دومین روز جشنواره‌ی "طعم موریلوس" در کشور مکزیک با حضور سفیر کشورهای شرکت‌کننده و مقامات مکزیکی برگزار گردید.
مورخه‌ی بیست و ششم مهرماه ١٣٩٢، دومین روز جشنواره‌ی سالانه‌ی "تامی موریلوس" با شرکت سفیر عربستان سعودی و فلسطین در کشور مکزیک و شماری از مسئولان و مقامات مکزیکی برگزار گردید.
امسال کُردستان مهمان جشنواره‌ی "طعم موریلوس" بود و "موسسه‌ی جاف برای تحصیل" در دومین روز این جشنواره، ضیافتی را برگزار کرد و در آن هر کدام از سفرای عربستان سعودی و فلسطین و شماری از مقامات مکزیکی حضور داشتند.
در این جشنواره پرچم کُردستان در کنار پرچم مکزیک برافراشته شده بود.
سفیرهای فلسطین و عربستان در مکزیک در مباحثی کە با من داشتند مسئله‌ی ملت کرد را مشروع و بر حق قلمداد کردند و پشتیبانی و حمایت خود را از مبارزه‌ی آزادیخواهی ملت کُرد اعلام کردند.
همچنین وزیر گردشگری حکومت مکزیک و وزیر حکومت، سخنانی را در رابطه با اهمیت حضور کُردستان در این جشنواره برای شرکت‌کنندگان ایراد کرد.
در این جشنواره "هانا جاف" به عنوان سخنران اصلی جشنواره، پیرامون تلاش‌های ملت کُرد در راه آزادی سخنانی را ارائه کرد.

No comments: