Archive

Tuesday, October 22, 2013

جشنوراه‌ی "طعم موریلوس" با موفقیت پایان یافتبرای دیدن عکس ها اینجا را کلیک کنید
رحیم رشیدی/ مکزیک

جشنوراه‌ی سالانه‌ی "طعم موریلوس" در کشور مکزیک که امسال به شناسایی فرهنگ کُردها اختصاص داشت، با موفقیت پایان یافت.
روز دوشنبه بیست و نهم مهرماه ١٣٩٢، مصادف با ٢١ اکتبر ٢٠١٣، پنجمین جشنواره‌ی "طعم موریلوس" که امسال "کُردستان" به عنوان مهمان در آن حضور داشت، به پایان رسید.
در این جشنواره، سفیر لبنان در مکزیک دو روز پی‌درپی شرکت داشت و در گفتگویی با بندە، علی‌رغم حمایت و پشتیبانی از حق مشروع ملت کُرد، فرهنگ ملت کُرد را متنوع و غنی وصف کرد و فعالان کُردستانی حاضر در این جشنواره را ستود.
در آخرین روز این جشنواره، چندین قطعه رقص و آواز کُردی از سوی هنرمندان کُرد شهروز احمدی و گروە رقص "ماین زرد" اجرا و در بخش دیگر لباس مناطق مختلف کُردستان نمایش شد و گروهی در مورد کلتور کردستان توضیحاتی برای صدها مکزیکی ارائە دادند.
سپس هانا جاف از برگزارکنندگان جشنوارە، در مورد اهمیت این فستیوال برای تقویت پیوند فرهنگی میان مکزیک و کردستان برای حضار سخنرانی نمود
سپس "رحیم رشیدی" در رابطه با اهمیت جشنواره‌ی "طعم موریلوس" و مبارزه‌ی آزادیخواهی ملت کُرد در کُردستان برای ازادی و دمکراسی سخنانی را ایراد کرد...

در پایان این جشنواره، کردهای شرکت‌کننده و حاضر همراه با شهروندان دیگر ملت‌ها که برای شرکت در این جشنواره در شهر موریلوس حاضر شدە بودند، چندین تابلو رقص کردی را اجرا کردند.

No comments: