Archive

Tuesday, October 22, 2013

کردستانیان مکزیک را در شادی غرق نمودند و مخالفین را ناکام ساختند
 رحیم رشیدی/ مکزیک

در سومین روز جشنواره‌ی "طعم موریلوس" غرفه‌ی کُردستان با حضور و پشتیبانی سفیر لبنان در مکزیک بازگشایی شد، و پرچم کُردستان در خیابان مکان برگزاری جشنواره‌ی برافراشته شد.
روز شنبه مورخه‌ی بیست و هفتم مهرماه ١٣٩٢، برابر با ٢٠ اکتبر ٢٠١٣، در ادامه‌ی جشنواره‌ی "طعم موریلوس" غرفه‌ی کُردستان توسط "هانا جاف" و سفیر لبنان در شهر "کوئر نافاکه" ایالات موریلوس کشور مکزیک گشایش یافت.
غرفه‌ی کُردستان با پرچم کُردستان، لباس کُردی، و وسایل کلتوری کردستان تزئین شده بود که توجه‌ی شمار زیادی از شهروندان مکزیکی را به خود جلب کرده بود و صدها تن از این غرفه دیدن کردند.
سفیر لبنان در کشور مکزیک طی مصاحبەای بە من گفت: "ما از حق مشروع ملت کُرد در خاورمیانه پشتیبانی می‌کنیم و مبارزه مردم کُردستان در راه آزادی را ارزشمند و پر اهمیت قلمداد می‌کنیم".
در این جشنواره "هانا جاف" مسئول مرکز جاف برای علم " و "کمال بیوار" استاد دانشگاه وزارت دفاع آمریکا به زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی در رابطه با تاریخ کُرد و کُردستان برای شرکت‌کنندگان سخنانی را ایراد کرد.
در بخش دیگر سومین روز جشنواره "طعم موریلوس"، "شهروز احمدی" چند قطعه موسیقی را تقدیم کرد و به دنبال آن از سوی گروه رقص "ماین زرد" (اسب زرد) چند تابلو رقص کُردی را نمایش شد کە توجە صدها تن از شرکت کنندگان در این فستیوال را بە خود جلب نمودند.
در همین رابطه، هر کدام از سفیر عراق، ایران و ترکیه در مکزیک، به خاطر آنکه برگزار کنندگان جشنواره آماده نبودند پرچم این کشورها را در جشنواره به نمایش در آید شرکت نکردند، اما سفیر کشورهای فلسطین، عربستان سعودی و لبنان در جشنواره شرکت کردند و پشتیبانی و حمایت خود از حق مشروع ملت کُرد مجدداً اعلام کردند.
در پنجمین جشنواره‌ی "طعم موریلوس" در کشور مکزیک بیش از ٧٠ هزار نفر شرکت کردند.

No comments: