Archive

Saturday, October 19, 2013

کُردستان رسمأ مهمان جشنواره‌ی "طعم موریلوس" در کشور مکزیک بود.

رحیم رشیدی / مکزیک
در پنجمین جشنواره‌ی سالانه‌ی "طعم موریلوس" در کشور مکزیک جهت معرفی فرهنگ و رسوم ملت کُرد، کُردستان به این جشنواره دعوت شده بود. کە در ان صدها تن از شخصیت های بلمد پایە و سفیران کشورهای مختلف شرکت داشتند.

در مورخه‌ی بیست و چهارم مهرماه ١٣٩٢، در شهر "کوئرنافاکه" در ولایت موریلوس، در کشور مکزیک، جشنواره‌ "طعم موریلوس" با حضور  رسمی کُردستان برگزار گردید.
در روز اول این جشنواره، معاون رئیس ولایت موریلوس و وزیر گردشگری، وزیر حکومت و رئیس نظارت جشنواره سخنانی را ایراد کردند و از اهمیت شرکت کردستان در این جشنوارە گفتند.
علی حسن محمد سکرتر دوم سفارت عراق فدرال یکی دیگر از سخنرانان بود و از برگزاری فستیوال استقبال نمود. وی بە زبان های انگلیسی و کردی بە ایراد سخنرانی پرداخت.

سپس "کاوه عمر" فعال فرهنگی بە نمایندگی از جوانان کُرد در مکزیک، در رابطه با برگزاری این جشنواره به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن آرزوی آشتی و آرامی برای کُردستان، از کشور مکزیک درخواست کرد که حامی مسئله‌ی کُرد در خاورمیانه باشند.

"هانا جاف" رئیس مرکز جاف در رابطه با فرهنگ کُرد سخنانی را ایراد و ابراز امیدواری کرد که کُردها در راه آزادی هموارە متحد و همصدا باشند. وی یکی از برگزارکنندگان اصلی این فیستیوال بود. هانا از پردی کرد و مادری مکزیکی در امریکا متولد شدە است.
جشنواره‌ی "طعم موریلوس" مدت ٥ سال است که به صورت مستمر برگزار می‌شود و هر ساله کشورهایی به صورت مهمان ویژه به این جشنواره دعوت می‌شوند تا فرهنگ خود را به ملت مکزیک معرفی کنند.
تاکنون کشورهایی همچون ژاپن، پاراگوئه، شیلی و کلمبیا به عنوان مهمان در این جشنواره شرکت کرده‌اند و امسال نیز کُردستان فرهنگ خود را به مردم مکزیک معرفی کرد. 

No comments: