Archive

Thursday, October 10, 2013

برگزاری جشنواره‌ی بین‌المللی فرهنگی در کُردستان کوچکرحیم رشیدی/ نشفیل، آمریکا
کُردهای مقیم شهر نشفیل در ایالت تنسی آمریکا به ابتکار انجمن جامعه‌ی کُردی، در جشنواره‌ی بین‌المللی فرهنگی شرکت نمودند.
روز شنبە تاریخ ٥ اکتبر ٢٠١٣، کُردهای مقیم آمریکا به همراه ٣٠ ملیت دیگر ساکن این کشور در جشنواره‌ی فرهنگی ـ ملی شهر نشفیل شرکت کرده و با رقص و پایکوبی، نمایش لباس کُردی، تئاتر و ارائه‌ی اطلاعاتی درباره‌ی کُرد و کُردستان، توجه شرکت‌کنندگان در این فستیوال، را به فرهنگ و آداب و رسوم کُردستان جلب کردند.
در این جشنواره که امسال پانزدهمین سال برگزاری آن بود، بیش از ٥٠ هزار تن شرکت داشتند.
کُردهای مقیم آمریکا بهمراه دیگر ملل ساکن ایالت تنسی می‌کوشند در اینگونه جشنواره‌ها زاوایای مختلف فرهنگ و هنر کُردستان و اطلاعات تاریخی و ادبی ملت کُرد را به دیگران معرفی نمایند.
کردها نیز نه تنها با نمایش لباس و رقص و پایکوبی، بلکه با تزئین چادر نمایشگاهی و اهتزاز پرچم کُردستان و توزیع بروشور، صدها نفر را با ویژگی‌های ملت کُرد آشنا کردند. 
نشفیل بزرگترین شهر ایالات تنسی است که بیش از ٦٠٠ هزار نفر جمعیت دارد و به پایتخت موسیقی آمریکا، یا سرزمین موسیقی اصیل نامگذاری شده است.
بیشترین تعداد کُردهای ساکن آمریکا، در شهر "نشفیل" زندگی می‌کنند که نزدیک به ١٥ هزار نفر می‌باشند، به همین دلیل است این شهر به "کُردستان کوچک" ایالات متحده آمریکا مشهور شده است.

No comments: